Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Migration och integration

De stora flyktingströmmarna i världen aktualiserar många frågor om migration och integration. Här samlar vi aktuell forskning och listar våra forskare på området.

Boken Museums in a time of migration

Migrationsforskning behöver lyfta blicken

Det behövs mer forskning om migration och fokus på mer än Sverige. Där kan museerna spela en ny roll, menar två migrationsforskare vid Malmö högskola, som nyligen släppte boken Museums in a time of migration.

Nyhetsartikel om boken

Brigitte Suter

Forskningsprojekt om en ny idé för Europa

En ny europeisk idé som tar hänsyn till nationella skillnader och speglar Europas globala ansvar. Det är ett av målen för ett europeiskt forskningsprojekt kring synen på migration i olika länder. Brigitte Suter gör den svenska studien.

Nyhetsartikel om NoVaMigra

jobb-genrebild

Många utrikes födda överutbildade för jobbet

Ny forskning visar att utrikes födda oftare arbetar på en lägre nivå än vad de har utbildning till, jämfört med inrikes födda.  

Nyhetsartikel om avhandlingen

Pieter Bevelander

Delmi rapport om valdeltagande

I en ny Delmi-rapport undersöker tolv forskare, däribland Pieter Bevelander, Mikael Spång och Derek Hutcheson, vid Malmö universitet, utlandsföddas valdeltagande, röstningsmönster och politiska representation.

snabbspar_liten2

Ny lärarroll i Sverige inte enkel

Det är inte så enkelt att byta från en katederstyrd lärarroll i Syrien till en mer deltagarorienterad i Sverige. Yrkessvenskan är avgörande.

Det visar forskning om Snabbspåret

mangkultur_forskarskola

Ny forskarskola i mångkulturell värld

Malmö unversitet startar forskarskola där fokus är på lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar.

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter 

Erica Righard webb

GLIMER: nytt projekt om lyckad integration

Docent Erica Righard har fått fem miljoner från FORMAS för att tillsammans med forskare vid universitet i Skottland, Italien och Cypern fördjupa kunskapen om ”lyckad” integration.

Nyhetsartikel om GLIMER

sayaka_osanami_torngren

NIEM: EU projekt om flyktingars integration

I det största forskningsprojektet i Europa om flyktingars integration ska femton europeiska länder studera integrationsprocessen för flyktingar. För Sveriges räkning deltar två forskare vid Malmö universitet.

Nyhetsartikel om NIEM

Senast uppdaterad av Magnus Jando