Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

2016-11-23

FORSKNING: Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Det undersöks i ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt, finansierat av Skolforskningsinstitutet. 

luanha- Det handlar om praktiknära forskning  där vi tillsammans med förskolans personal och ledning utvecklar forskningsfrågorna, processen och resultaten, säger universitetslektor Anne Harju, projektledare. Även föräldrarna kommer inbegripas.

Målet är att utveckla pedagogiska miljöer där olika språk, identiteter, pedagogiska relationer och organisation får samverka för att barnen ska utvecklas, integreras och lära sig saker.

Projektet ska genomföras på en introduktionsavdelning för 20 nyanlända barn mellan tre och fem år, som inte talar någon eller mycket lite svenska.

Olikheter som tillgångar
- Personalen på introduktionsförskolan vill se flerspråkighet och olikheter hos barnen som tillgångar och som en dynamisk plats för lärande. 

- Det är sådant väldigt fokus på skolan och kravet på goda kunskaper i svenska för att lyckas i skolan. Flera forskare betonar att enspråkig och enkulturell norm dominerar förskola och skola.

Anne Harju menar dock att förskolan är speciell med en  informell lärmiljö där lek, omsorg, språk och lärande samsas.
- Vad är det som säger att en flerspråkig och mångkulturell miljö  inte kan vara en utmärkt grogrund för lärande och tolerans. Däremot behövs ramar, struktur och medvetna arbetssätt för hur man pedagogiskt ska jobba i en sådan miljö.

Forsknings- och utvecklingsprojektet ska pågå i tre år och Skolforskningsinstitutet kommer att följa utvecklingen av projektet noga. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt