Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sann samverkansgeneral prisas

2015-10-16

SAMVERKANSPRISET: Universitetslektor Aage Radmann får Malmö högskolas samverkanspris på 50 000 kronor vid årshögtiden. ”En profilerad samverkansaktör” som bland annat ”manifesterades genom värdskapet av ECSS, en av världen största  internationella idrottskonferenser sommaren 2015”. Det kan man läsa i motiveringen till priset.


Aage Radman samverkanspris

- Jag är  riktigt förvånad men glad över priset, säger Aage Radmann. Samverkan har jag sysslat med sedan högskolan startade i slutet av 1990-talet.

I motiveringen kan man bland annat läsa att Aage Radmann ”under många år skapat mötesplatser där akademiska, privata och offentliga aktörer tillsammans adresserat problem och lösningar kopplat till samhällsutmaningar inom områdena relaterade till hälsa, motion och idrott.”

Alltid ett lagarbete

Aage Radmann poängterar dock att samverkan inte är något enmansjobb.
- Samverkan sker aldrig i ett vakuum utan det är många som är med och borde dela priset, säger Aage Radmann ödmjukt. 
Till den stora ECSS konferensen i somras som lockade 2 400 forskare världen över vill han också lyfta fram sina kollegor, Annika Larsson, Susanna Hedenborg, Joacim Åkesson, Mikaela Fernqvist, ja hela det idrottsvetenskapliga kollegiet och de 70 volontärerna med flera.
På motsvarande sätt lyfter han fram Kjell Eriksson när det gäller nättidsskriften Idrottsforum.org och Malmö stad, Fritidsförvaltningen och Skåneidrotten när det gäller Malmö Idrottsakademi.

Så vilken är din roll i det hela?
-  Jag en bra igångsättare och har sinne för entreprenörskap, säger Aage Radmann. Sedan försöker jag även ständigt ha örat mot marken och hela tiden omvärldsanalysera.

Tycker du att det görs tillräckligt på Malmö högskola vad gäller samverkan?
- Det kan göras mycket mer när det gäller intern samverkan. Det rör både utbildning och forskning och då talar jag bara om mitt eget område idrott och hälsa men det rör säkert andra områden också.
-  Jag tror också att vi kan bli bättre vad gäller samverkan utåt och jag efterlyser en större nyfikenhet från flera delar av Malmö högskola så att vi tillsammans med omvärlden skapar utvecklings- och forskningsprojekt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det sker mängder med bra samverkansprojekt på högskolan även om det inte alltid finns resurser i tjänsten för detta.

 

Motiveringen till Radmanns utmärkelse:  


En profilerad samverkansaktör som under många år skapat mötesplatser där akademiska, privata och offentliga aktörer tillsammans adresserar problem och lösningar kopplade till samhällsutmaningar inom områden relaterade till hälsa, motion och idrott. Hans förmåga att attrahera både nationella och internationella samarbetspartners manifesterades genom värdskapet av ECSS, en av världens största internationella idrottskonferenser med 2400 forskare från 70 länder, som i år hölls i Malmö.

 

Aage Radmann har även tagit många andra, innovativa initiativ som en, för Idrottsvetenskapen, självständig VFU organisation med över 400 idrottsrelaterade organisationer, initieringen av Malmö Idrottsakademi, samt Idrottsforum.org. Den drivkraft och det engagemang som Aage har i samverkansfrågor har profilerat Malmö högskola nationellt och internationellt. Hans samverkansförmåga har också fört samman fakulteter på Malmö högskola, skapat nya samarbeten med andra universitet och inte minst stärkt Malmö högskolas varumärke kring hållbarhet och samhällsengagemang.

 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av af0071