Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Teknikutveckling fordrar livslångt lärande

2018-01-16

SAMVERKAN. Ett livslångt lärande krävs för att möta det framtida kunskapssamhällets utmaningar. Det hävdar mjukvaruföreningen Swedsoft i en ny rapport om en föränderlig, digitaliserad och globaliserad värld.

Swedsoft är en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Bland medlemmarna finns företag och lärosäten, däribland Malmö universitet. Helena Holmström Olsson, biträdande professor på institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet, sitter i styrelsen.
Helena Holmström Olsson

Helena Holmström Olsson

— Det finns ett behov av kompetensutveckling inom teknikbranschen och för lärare i ny teknik. Som läroanstalt behöver vi vara flexibla och erbjuda utbildningsmöjligheter som ger möjligheter även för yrkesverksamma säger Helena Holmström Olsson.

Den traditionella synen att man anses vara klar med sin akademiska fortbildning vid examen är, enligt rapporten, förlegad i ett alltmer digitaliserat samhälle, en snabb teknikutveckling och globalisering. Budskapet är att synen på lärande och yrkeskarriär måste reformeras: ”från att se skola och lärosäten endast som vägen till ett yrke, till att lärande och yrkeskarriär går hand i hand genom hela livet.”

— Det handlar också om att suga åt sig den kompetens finns hos dem som kommer nya till landet men som kanske inte omedelbart passar in i det vanliga utbildningssystemet. Vi behöver tänka utanför ramarna för att täcka det behov av kunskapsutveckling som finns, säger Helena Holmström Olsson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando