Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Susanna Hedenborg ny ordförande för Centrum för idrottsforskning

2018-06-29

NYTT UPPDRAG. Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, har av regeringen utsetts till ordförande för Centrum för idrottsforskning.

Centrum för idrottsforskning (Cif) ska initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Cif ansvarar också för uppföljning av statens stöd till idrotten. I uppdraget ingår även att ska skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor och andra engagerade. Staten ger årligen över två miljarder kronor i stöd till idrotten.

Susanna Hedenborg

Varför vill du bli ordförande för Cif?
— Det är spännande att vara med om att fördela forskningsanslag till idrotten, som ju kan beröra allt från filosofi till fysiologi. Det är intressant att vara med och påverka vilken idrottsforskning som bedrivs, men också att följa upp och granska att idrotten gör vad den ska enligt regeringsuppdraget, säger Susanna Hedenborg.
Styrelsen arbetar bland annat med inriktningen på utlysning av medel till forskningsprojekt, särskilda satsningar och med prioriterade områden. De sistnämnda har på senare år varit barn-och ungdomsidrott och elitidrott. Cif tar också fram idrottstatistik och ger ut en populärvetenskaplig tidskrift.
Något särskilt du vill driva som ordförande?
— Jag måste först sätta mig in det särskilda uppdraget vi har att utreda det statliga stödet till idrotten och allt annat. Utlysningarna för i år är också klara, men nästa år kan jag påverka lite mer, säger Susanna Hedenborg.

Sedan flera år är Johan R Norberg, också han professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, Cif:s utredare av det statliga idrottsstödet.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando