Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stridbara tidigare rektorn Kerstin Larsson utses till hedersdoktor

2018-09-19

HEDERSDOKTOR: Kerstin Larsson, drivande kraft för alla barns lika rättigheter till bra utbildning, blir hedersdoktor på Malmö universitet. Kerstin Larsson satte mångfaldsfrågorna i skolan på agendan och var med att skapa och driva Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö.

—Det betyder mycket att bli hedersdoktor vid Malmö universitet, säger Kerstin Larsson. Det är ett erkännande av den kraft som låg i Resurscentrum för mångfaldens skola, RMS, och att alla barn ska få möjlighet till en bra utbildning oberoende av kön, klass, kultur och språk.

Kerstin Larsson var rektor för Öresundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet och hade en ledande roll för integrations- och mångfaldsarbetet i Malmö och för att öka mångfaldskompetensen bland anställda. År 2006 utsågs hon till chef för Resurscentrum för mångfaldens skola. Grundidén var att RMS skulle bli en mötesplats för pedagoger, skolledare, elever och forskare för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Centrumet var ett nav för att sprida information om forsknings- och utvecklingsprojekt och genomföra seminarier och konferenser och föreläsningar kring mångfaldens olika aspekter.

I motiveringen till hedersutnämningen kan man läsa; ”Som chef för RMS gjorde Kerstin verkligen en stor insats för att öka likvärdigheten mellan Malmös skolor och elever. Hennes brinnande engagemang för att alla barn ska ha lika goda möjligheter i livet tog sig många uttryck.”

Idag är Kerstin Larsson ordförande för Malmö Röda Kors och arbetar för att barn och unga som har det jobbigt med att klara skolan ska få extra vuxenstöd.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt