Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexualundervisningen på landets lärarutbildningar fortfarande bristfällig

2018-03-22

UPPDRAG: Bättre men fortfarande inte bra. Det visar en genomgång av hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut utifrån måldokument på 24 av landets lärarutbildningar av två forskare vid Malmö universitet. I bara drygt hälften av de undersökta dokumenten finns sökord som kan förknippas med sex- och samlevnad.

Det är professor Bodil Liljefors Persson som tillsammans med docent Irene Andersson, båda Malmö universitet, och Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning från RFSU, undersökt hur det ser ut med sex- och samlevnad på landets lärarutbildningar på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.  

Undersökningen av 875 kursplaner på landets lärarutbildningar blev klar i början av 2017. I höstas sattes #Metoorörelsen igång där ett av kraven var att skolans sexualundervisning måste bli bättre.

irene, bodil, hans

En färsk rapport från Skolinspektionen visar att få skolor har tillräckligt bra sex- och samlevnadsundervisning och att värdegrundsarbetet inte är kopplat till detta.
-I förlängningen av detta blir det därför än viktigare vad vi kommit fram till vad gäller Sveriges lärarutbildningar, säger professor Bodil Liljefors Persson.
- Det är på lärarutbildningarna studenterna ska rustas i detta viktiga kunskapsområde och därför är det anmärkningsvärt att inte mer än drygt hälften av kursplanerna i vår undersökning av Sveriges lärarutbildningar visade träff utifrån de indikatorer vi använt.

Spanat efter

Totalt har forskarna spanat efter 35 indikatorer/sökord för att se hur sex- och samlevnad tar sig ut i måldokumenten. Det två kluster med sökord som förekommer mest i kursplanerna är å ena sidan etik, genus, demokrati, normer och å andra sidan värdegrund, barnkonvention, mänskliga rättigheter, diskriminering och kränkande behandling.

- Skulle vi plocka bort dessa breda sökord i vår undersökning så skulle tyvärr resultatet se betydligt sämre ut, säger Irene Andersson.
Sökord som hivprevention, sexuellt överförda infektioner, graviditet och preventivmedel saknas helt i de undersökta kursplanerna i både grundlärar- och ämneslärarutbildningen.
-Hbtq, sexualitet, våld och hedersproblematik lyser helt med sin frånvaro, säger Hans Olsson.

Stora skillnader mellan lärosätena 

Undersökningen visar även att det finns stora skillnader mellan lärosätena. Flera lärosäten skriver fram omfattande innehåll som rör sex- och samlevnad. Andra lärosäten presenterar kursplaner med betydligt mer begränsat innehåll.

Så vilka är era viktigaste förslag till förändringar?

- Vi vill ha en baskurs i sex- och samlevnad för alla lärarstudenter oberoende av om de ska bli exempelvis förskollärare eller yrkeslärare, säger Bodil Liljefors Persson. Den behövs kunskapsförstärkningar kring de indikatorer vi identifierat.

- Idag finns enbart examensmål kring sex- och samlevnad för blivande lärare i åk 4-6. Vi menar att UKÄ måste ändra i examensordningarna så att detta gäller för alla lärarexamina från förskollärare till gymnasielärare, fortsätter Irene Andersson. Dessutom krävs kontinuerlig fortbildning för verksamma lärare. 

Bilden: Fr.v. Irene Anderson, Bodil Liljefors Persson och Hans Olsson.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt