Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska NO-undervisningen ge medvetna medborgare

2018-01-25

UNDERVISNING. Om läraren tar med sig vardagliga saker kan det inspirera till kritiska förhållningssätt. Det menar didaktikforskaren Jesper Sjöström, som letar efter nya sätt att föra in ett samhällsperspektiv i NO-undervisningen. I veckan talar han om naturvetenskaplig bildning på en konferens i Sydkorea.

Jesper Sjöström
Jesper Sjöström använder ofta konsumentprodukter i undervisningen av lärarstudenter. 

I hans arbetsrum ligger en bordstablett, som vid en närmare granskning visade sig innehålla stora mängder av mjukgöraren DEHP.

– Vi köpte några bordstabletter till ett matbord därhemma som vi tyckte passade. Det fanns innehållsförteckning och när jag med hjälp av mina kemikunskaper började studera den såg jag att 36 procent bestod av det här ämnet, som är ett av världens mest spridda miljögifter, säger Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap och docent i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet.

Humanistiska perspektiv

Han lämnade tillbaka alla underlägg utom ett, som han använder i sin undervisning av lärarstudenter.
– Det har hänt mycket på området och man har förbjudit många hormonstörande ftalater, men det bygger på att det finns en opinion mot det.

Jesper Sjöström arbetar mycket med att hitta sätt att utveckla undervisningen. Han förespråkar ett synsätt som ger lärarstudenterna sammanhang och förståelse för naturvetenskap med hjälp av humanistiska perspektiv.

– Det kan inom NO ge samhället bildade medborgare. När vi förstår oss själva och vår omgivning bättre så kan vi delta i samhället på ett ansvarsfullt sätt. 

Ska berätta om sin vision

Han har blivit inbjuden till Sydkorea för att berätta om sin vision för NO-undervisningen. Den internationella konferensen KASE pågår mellan den 25 och 27 januari och samlar deltagare från hela världen med ett intresse för naturvetenskapernas didaktik.

I samband med besöket håller han en workshop vid Ewha Womans University i Seoul, där en forskargrupp också arbetar med att integrera samhällsperspektivet i NO-undervisningen.

– Jag hoppas det blir intressanta diskussioner kring hur de här tankarna kan omsättas i en undervisningspraktik.

Ämnesdjup och samhällsrelevans 

Traditionellt sett har NO-undervisningen haft ett fokus på fakta, experiment och liknande. De senaste åren har lärare börjat föra in praktisk vardagskunskap i klassrummet. Jesper Sjöström vill se mer av ett kritiskt perspektiv i undervisningen och ett större fokus på världsmedborgerlig bildning.

Han blundar inte för att det finns dilemman. Ett par basårsstudenter, som jobbar med en labbövning på universitetet, tycker att det var för mycket fokus på individen, samhället och miljön i deras tidigare skolgång och för lite på experiment och uträkningar.

– Det visar hur viktigt det är att man kombinerar ämnesdjupet med samhällskontexten. Den kontakten får inte bli för ytlig, säger Jesper Sjöström.

Text: Petra Olsson

Senast uppdaterad av Petra Olsson