Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny lärarutbildning med lön

2019-02-22

En ny grundlärarutbildning där studier kombineras med arbete startar till hösten på Malmö universitet.
—På det sättet kan vi nå nya grupper som är intresserade av att arbeta i skolan, säger utbildningschef Anders Olsson på Malmö universitet. Men det är också ett nytt grepp att utveckla lärarutbildningen.

Ytterst är det ett sätt att få fler att bli lärare och ett sätt att råda bot på den akuta lärarbristen. Det bygger på ett samarbete mellan ett antal kommuner i Skåne och Malmö universitet. Som student söker man en utbildningsplats på Malmö universitet och samtidigt anger man vilken kommun man vill ha sin anställning i. Malmö,  Landskrona, Trelleborg, Svedala och Helsingborg är redan med. Anders Olsson är dock övertygad om att fler kommuner nappar framöver

Till en början det sig om 40 utbildningsplatser. Hälften riktar sig till blivande F-3 lärare och hälften till blivande 4-6 lärare.

—Från Malmö stad ser vi mycket positivt på denna arbetsintegrerade grundlärarutbildning, säger Therese Herman, på Malmö stad kompetensförsörjningsenhet. Vi får möjlighet att dra till oss personal och studenten kan finansiera sina studier. Det ger också en helt annan inblick i yrket under studietiden.

—På Malmö universitet  är vi övertygade om att detta ger en starkare professionsförankrad lärarutbildning, säger Anders Olsson. Det är studier i växelverkan med yrket. Det finns också en arbetsintegrerad kurs under andra året som samproduceras med skolorna. Vi vet att våra studenter som går den reguljära utbildningen tycker att just kopplingen mellan teori och praktik är svårt, men i den arbetsintegrerade lärarutbildningen förstärks just denna koppling.

Upplägget börjar med ett års heltidsstudier på universitet. Sedan följer fyra år med studier, då man läser på sen eftermiddag och kvällstid, och arbetar i en skola på halvtid. Studierna kommer också ges som sommarkurser i juni och augusti, där juli är ledig. Studenterna får en anställning på en skola och lön förhandlas med respektive kommun.

—Utbildningen är också ett sätt att nå nya målgrupper; kanske de som yrkesväxlar och är beroende av en inkomst eller  de som inte är beredda att ta studielån, säger Anders Olsson.  

Den kombinerade lärarutbildningen där utbildning och arbete kombineras har rönt stort intresse. Inte bara från framtida studenter utan även från politiker. Den nya ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrantz, har exempelvis redan uttalat sig välvilligt om att kombinera studier och anställning på en skola gällande just lärarutbildning.    

Högskolorna i Dalarna och Mälardalen liksom Karlstad universitet är redan igång med en utbildningsvariant där studier och arbete på skola varvas. Till hösten 2019 startar olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning förutom på Malmö universitet även på högskolan i Kristianstad, högskolorna i Väst och Gävle och på Mittuniversitet.


 

 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt