Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny forskarskola stärker samarbetet mellan näringslivet och Malmö universitet

2018-04-13

FORSKNING. Företagsforskarskolan Datadrivna system vid Malmö universitet får närmare elva miljoner kronor av KK-stiftelsen. Syftet är att ge företagen mer forskningskompetens och konkurrenskraft, men också att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv.

—  Snarare än traditionell uppdragsforskning handlar det om samproducera. Vi tar fram resultat och ny kunskap tillsammans med företagen, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People.

Jobbar parallellt med studierna

Forskarskolan har en total budget på cirka 30 miljoner, är treårig och ska leda till att deltagarna lägger fram en licentiatavhandling. Hittills är sju av max tio licentiander klara för programmet, som planeras starta i maj. De kommer från företagen Sony Mobile, Apptus Technologies, Sigma och Ubisoft (tidigare Massive Entertainment) och fortsätter jobba parallellt med studierna på 30 procent, vilket innebär att det blir ett kontinuerligt utbyte mellan jobb och studier.

—  Genom att de kommer att ingå i samma miljö som våra andra doktorander tillförs nya intressanta perspektiv även där, säger Paul Davidsson.

Specialister efterfrågas

Forskarskolan är placerad på Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Fakulteten för teknik och samhälle och är ett svar på näringslivets behov av specialister med kunskaper på forskarnivå.  Det finns  stor potential hos datadrivna system att effektivisera områden som transport- och energisystem. Inom forskarskolan kan studenterna fördjupa sig inom ett av tre områden kring datadrivna system:

  • Maskininlärning. Handlar om att automatiskt extrahera intressant kunskap från stora mängder data, till exempel för att ”lära” maskiner ta beslut. Som rekommendationer på nätet utifrån en persons tidigare köp eller sökningar.
  • Kontextmedvetna system. Kan vara applikationer i telefonen som anpassas efter vad du befinner dig.
  • Användarupplevelser. Hur man kan förbättra slutanvändarens upplevelse av datordrivna system.

—  Genom att studera tillsammans får man insikt i andra företags utmaningar och kan utbyta kunskap, säger professor Bengt J Nilsson, projektledare för forskarskolan.
Det finns planer på att göra en förnyad ansökan om forskarskola som leder ända fram till doktorsexamen.
—  Jag är mycket stolt över att vi med stöd av KK-stiftelsen kan starta en företagsforskarskola inom ett forskningsområde som ligger helt rätt i tiden och som bidrar med ny kunskap för en hållbar samhällsutveckling, säger Malmö universitets rektor Kerstin Tham.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando