Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny bok: Är västvärldens kritik mot Putins valframgångar korrekt?

2018-04-20

Ryssland dominerar just nu den världspolitiska scenen och toppar nyhetsagendan i samband med den misstänkta nervgasattacken i London och landets stöd för Assad-regimen. I en ny bok har en forskare vid Malmö universitet satt Putins framgångar i valen och hans allt starkare grepp om makten i perspektiv.

Bild på Derek S. Hutcheson

Derek S. Hutcheson, som är docent i statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier och medlem av forskningsplattformen RUCARR, har författat den första engelskspråkiga boken om rysk valpolitik på två decennier: Parliamentary Elections in Russia: A Quarter-Century of Multiparty Politics.

Är det möjligtvis så att västvärlden fallit för sin egen politiska propaganda och var verkligen det senaste ryska valet så korrupt som det har beskrivits?

I boken, som är utgiven på Oxford University Press/British Academy, undersöker Hutcheson landets politiska val sedan 1993.

I sin undersökning av en period som präglats av politiska reformers tvära kast har Derek Hutcheson kombinerat officiella data, primärmaterial och fördjupande analys för att utreda hur det ryska politiska systemet förändrats.  

I det senaste valet, vilket hölls i mars 2018, vann Putin med en rekordstor marginal. Responsen från västvärlden var däremot lågmäld vad gäller gratulationer. Faktum är att västmakternas relationer med Ryssland idag är sämre än de varit på decennier och i västerländsk medierapportering talades det om att valet var riggat.

Men Derek Hutcheson menar att västvärlden ofta bedömer legitimiteten i ryska val enligt en standard som är högre än vad som används för att bedöma sina egna politiska val.

– En av de saker som Ryssland ofta kritiserats för är att makthavare på lokal nivå använt statliga medel för att kampanja för en viss politisk linje. Men i Storbritannien under Brexit-kampanjen skickade den brittiska regeringen ett flygblad till alla hushåll i landet där de beskrev varför folk borde rösta för att stanna i EU. Det var ett annat exempel på hur makthavare använde sina resurser för en valkampanj - men det fick mindre kritik från det internationella samfundet, säger Derek Hutcheson.

Putins popularitet inget mysterium

När Putin valdes till president 2000 befann sig Ryssland i en ekonomisk kris. Landet hade nyligen upplevt en bankkollaps och en devalvering av den ryska rubeln, vilket resulterat i att de flesta människor i landet förlorat sina besparingar. Mot denna bakgrund, menar Hutcheson, var Putins popularitet under de två kommande decennierna inte på något sätt obegriplig och knappast heller enbart baserad på auktoritärt undertryckande av den politiska oppositionen.

– Min bok visar att det ryska folkets stöd för Putin vilar på tre grundpelare: stabilisering efter det kaos som nittiotalet inneburit, ekonomisk tillväxt och stigande levnadsstandard efter ett decennium av försämring, och en uppbyggnad av Rysslands position internationellt.

– Medan få skulle påstå att Ryssland är en typisk liberal demokrati borde vi inte heller avfärda landets politiska val som meningslösa eller Putins valvinster som illegitima. Han är genuint populär och det är tydligt varför det är så.

Att sätta valsedelsfusk i ett perspektiv

– Vad gäller den ryska valprocessens integritet har anklagelser om oegentligheter tenderat att samlas i vissa regioner. De värsta fallen har ofta utretts internt av landets valmyndigheter, som under de senaste åren strävat mot att skapa större transparens.

– Ett exempel är hur den ryska centrala valkommissionen släppte filmmaterial från övervakningskameror som visade fusk med valsedlar. Det var valkommissionen själv som installerat övervakningskameror i de flesta vallokalerna. Efter att valarbetare som fuskat fångats på film ogiltigförklarade valkommissionen resultaten från totalt 14 vallokaler där det funnits oklarheter. För att sätta de 14 ogiltigförklarade vallokalernas resultat i ett perspektiv så fanns fler än 96 000 vallokaler, säger Derek Hutcheson.

Text: Adrian Grist

Senast uppdaterad av Daniel Harju