Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

När forskning och klinisk praktik möts

2018-10-24

Bakteriers syratolerans, osteoporos, korsbett och smärtskola för ungdomar. Det är några av områdena som studeras i ett framgångsrikt samarbete mellan forskare på Odontologiska fakulteten och Folktandvårdorganisationerna i Sydsverige. 

—  Det är otroligt viktigt att undersökningarna görs på patienter i ordinarie vårdverksamhet för att forskningsresultaten ska få klinisk relevans. Vi kan tillsammans göra studier under realistiska förhållanden, säger Dan Ericson, professor i Cariologi vid Malmö universitet.

Dan Ericson

Konferensen belyser projekten

Han är också samordnare för KOF-Syd, Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige, ett forskningssamarbete som etablerades 2011 mellan Odontologiska fakulteten och folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar,  Kronoberg och Skåne.  Imorgon möts KOF-Syd i Folktandvården Skåne nya lokaler på Leendecentralen i Lund för att rapportera om pågående projekt och diskutera nya forskningsidéer. Syftet med samarbetet är att förstärka och öka den kliniska forskningens genomslag och identifiera angelägna forskningsfrågor. Ett mål som Dan Ericson menar verkligen uppnåtts.

Berör alla yrkeskategorier

— Vi har ett dussin projekt som pågår eller är på väg att starta och som omfattar stora delar av fakultetens forskare och medarbetare på alla nivåer inom Folktandvården. På så vis breddar vi kontaktytorna och kan även underlätta samarbeten inom andra områden än forskning, säger Dan Ericson.

—    Projekten innebär en vidareutbildning för vårdpersonalensamtidigt som de starkt bidrar till ny kunskap när det rör kliniskt relaterade frågeställningar. Det ger ytterligare möjligheter att stämma av aktuella problem inom tandvården, säger Dan Ericson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando