Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Minister Hellmark Knutsson besökte Malmö universitet

2018-01-16

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte Malmö universitet första gången sedan universitetsblivelsen. Forskning om inkluderande och hållbara samhällen men också sakernas internet stod i fokus för besöket.

 I juni 2016 meddelade Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, att Malmö högskola skulle omvandlas till universitet och framhöll då att det var ett led i att stärka landets forskningsposition för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Tisdagen 16 januari besökte ministern för första gången Malmö universitet:

– Jag vill understryka att det var ett noga övervägande att göra Malmö högskola till universitet. Vi har ett rikt universitetslandskap i Sverige men som har sina utmaningar. Forskningsvolymerna har ökat men inte nödvändigtvis kvaliteten.

– Ni hade redan flera forskarutbildningsrättigheter men är också duktiga på att få externa forskningsanslag vilket visar på stark forskning. Men avgörande var också att ni samverkar och har profilområden som kan ge ytterligare kraft åt Sverige och forskningslandskapet, sa Helene Hellmark Knutsson.

Först besökte ministern tillsammans med Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Malmö universitets rektor Kerstin Tham ett av Malmö universitets forskningscentrum, Internet of Things and People Research (Iotap). I ett forskningslabb fick de veta hur forskare arbetar med frågor om sakernas internet. De fick också se ett exempel när David Cuartielles visade plattformen Pelars som kan användas för att studera hur lärare och elever lär sig matematik och teknik.

Eftermiddagen ägnades åt seminariet ”Kunskap i samverkan”, det sista seminariet av fem i regeringens seminarieserie. Temat var inkluderande och hållbara samhällen, ett av Malmö universitets starka forskningsområden.

– Vi har unika möjligheter att bidra med forskning och kunskap som kan bidra till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle. Vi vill ta vara på Malmös mångkulturella miljö, sa Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

Under seminariet lyftes fyra olika områden och projekt fram. Håkan Johansson, professor vid Lunds universitet, talade om hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna. Han påpekade att det behövs ställas frågor om människor behov för att komma åt den urbana utmaningen. Malin Ideland, professor vid Malmö universitet, talade om skolan och uppmanade politiker och andra att vända på perspektivet.

– Vad händer om vi riktar blicken mot innanförskapet istället för utanförskapet? Vi behöver både praktiknära och praktikfjärran forskning. Vi behöver utveckla metoder för att problematisera. Och vi behöver studera villkoren för de som står på normens insida, sa Ideland.

Pieter Bevelander, professor i migration vid Malmö universitet, berättade om flyktingars och invandrares arbetsmarknadsintegration och slog fast att det inte finns så stora skillnader mellan länder – det tar lång tid att komma i sysselsättning oavsett vilket land du kommer till. Anna Balkfors, doktorand vid Malmö universitet och huvudsekreterare för Malmökommissionen, presenterade erfarenheterna från kommissionens arbete. Seminariet avslutades med ett panelsamtal om vilken roll akademin, politiker men också företag har för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar.

Se seminariet Kunskap i samverkan

Text: Lotta Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban