Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Människorna bakom algoritmen

2018-02-13

FORSKNING. Algoritmer – databeräkningar som styr vårt informationsflöde på internet – har ett stort inflytande över våra liv. Men vad är det som gör att vi ser det vi ser? Jakob Svensson, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid K3, försöker besvara denna fråga genom att undersöka människorna bakom algoritmen.

– Det finns många föreställningar om vad algoritmer är och kan göra, men dessa föreställningar är långtifrån kompletta. Vi tenderar att mytologisera algoritmer, vilket har lett till att de processer som formar en stor del av våra liv ligger i mörker för oss, och det vill jag med min forskning försöka ändra på.

Jakob Svensson

För att säga något om det samhälle vi lever i idag och vilken inverkan olika medieinnehåll har på våra liv måste vi också säga något om det som händer bakom våra skärmar, menar Jakob Svensson. Det är denna tanke som ligger till grund för forskningsprojektet ´Bakom algoritmen´, i vilket Jakob Svensson under två år, med finansiering från Vetenskapsrådet, kommer undersöka de kulturella och sociala aspekter som omsluter de algoritmer som styr våra medieflöden. 

– Algoritmer påverkas av en rad sociala och kulturella värderingar som har inverkan på vad vi får se och varför. Silicon Valley är till exempel övervägande dominerat av unga vita män. Vi vet också att systemvetare är bland de vanligaste yrkena bland män mellan 30-40 i Stockholm. Det är alltså en väldigt homogen grupp som programmerar algoritmer, och jag tror att det spelar en stor roll för hur algoritmerna ser ut och påverkar vilka bilder och texter vi möter på internet. 

I studien 'bakom algoritmen' försöker Jakob Svensson bidra till att minska den rådande kunskapsluckan genom att applicera sociologiska frågeställningar på ett annars så teknologiskt fenomen.

– För mig handlar det om problemlösning. Algoritmer skrivs för att lösa problem. Det finns avancerad teknologi bakom det, men jag är mer intresserad av det sociologiska, det vill säga vem som formulerar problemställningen? Vad spelar in när programmerare och mjukvarudesigners skapar dessa algoritmer? Det är det som är det intressanta.

Inte enbart en fråga för datavetare

Det nutida medielandskapet skapar nya spelregler inom samhällets alla sfärer och akademin har en viktig uppgift i undersöka hur dessa förändringar tar sig uttryck. Här blir också algoritmer en viktig fråga att ta tag i menar Jakob Svensson som gärna ser att forskare från flera olika discipliner berör ämnet.

– Vi omges ständigt av digitala medier, och en stor del av vår upplevelse på nätet beror på algoritmer. Detta gör att det inte enbart är en fråga för datavetare och systemutvecklare, utan är också högst relevant inom samhällsvetenskaperna.

Vidare ser Jakob Svensson att det finns en viktig maktaspekt att ta i beaktande när man diskuterar algoritmers roll i samhället. Han ser att det i den allmänna diskursen finns en idé om att algoritmer är neutrala, vilket är långt ifrån sanningen.

– När Google anklagades för att vara rasistiska i samband med att deras bildsökningsalgoritm visade olika resultat beroende på etnicitet så besvarade de anklagelserna genom att säga ’Nej Google är inte rasistisk, det är algoritmen som är rasistisk’. Jag tycker det blir bisarrt eftersom det är personer som skapar dessa algoritmer. Man skiftar alltså fokus från det som är intressant, där makten faktiskt ligger.

Bidra till en positiv samhällsutveckling

Jakob Svensson, som också undervisar på Malmö universitet, tycker det är viktigt att diskussionen om algoritmer integreras i undervisningen. Dock ser han att fokus inte enbart borde ligga på algoritmers negativa konsekvenser utan också hur dessa och digitala medier i stort kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Malmö universitets program inom medie- och kommunikationsvetenskap ser han öppnar upp för en sådan diskussion.

– Det talas ofta om algoritmer i negativa termer, men man får inte glömma att de också kan användas till bra saker, vilket också lyfts fram i programmet. En huvuddel i utbildningen är just entreprenörskap med fokus på sociala innovationer och vi har till exempel haft projektarbeten där studenterna fått titta på hur man kan utveckla medietjänster för att exempelvis främja integrationen i Malmö. 

Text: Kajsa Langer

Senast uppdaterad av Carolin Lind