Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet med och tar fram modell för internationellt samarbete

2018-03-01

Fler och bättre forskningssamarbeten mellan Sverige och Sydafrika, det är målet med en ny modell för internationell samverkan som Malmö universitet är med och tar fram. Mer än 17 miljoner kronor i finansiering har säkrats till projektet som löper under tre år. 

Samarbete kring globala målen

Projektet går under namnet South Africa - Sweden University Forum (SASUF) och har som mål att främja samarbeten mellan forskare, finansiärer och näringslivsaktörer. Inom ramen för projektet erbjuds bland annat seminarieveckor och mobilitetsfinansiering, allt med koppling till teman som formulerats runt FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Carl Magnus Olsson projektleder Malmö universitets medverkan i SASUF, och menar att Sydafrika är en naturlig samarbetspartner.

– Det finns redan en lång historia av politiskt samarbete mellan länderna, och steget för sydafrikanska universitetet och Sverige är inte stort, berättar han.

–  Ett praktiskt perspektiv är dessutom att de har engelska som modersmål, att man arbetar i samma tidszon som oss i Sverige och att de har forskare som är otroligt duktiga inom sina fält. Dessutom finns det ett stort intresse för många samhällsfrågor som också kan vara specifikt intressanta för Malmö universitet.

Som en del i projektet kommer Malmö universitet ta fram en interaktiv plattform för samarbete och för att delge goda exempel, ett arbete som drivs av Tobias Denskus som även är involverad i internationaliseringsprojektet Glocal Classroom. Plattformen har som mål att lyfta berättelser kring kommande forskningssamarbeten.

Hoppas leda till ny modell för internationellt samarbete

SASUF huvudfinansieras med medel av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Projektet leds av Uppsala universitet, och förutom Malmö universitet deltar ytterligare fem svenska lärosäten och mer än 20 sydafrikanska universitet.

–  Förhoppningen är att SASUF ska bli en stark drivkraft för att initialt visa hur man kan jobba för att etablera nya typer av finansierad forskning, något som även kan ha direkt effekt på andra länders forskningsutbyte med Sverige. Hittar man ett sätt som fungerar för Sydafrika kan man hitta sätt som fungerar med länder där den finansieringsformerna inte är uppenbara, säger Carl Magnus Olsson.

–  För oss på Malmö universitet är detta ett utmärkt tillfälle att visa att vi är ett fullvuxet universitet, även om vi inte hetat det hela tiden. Vi har nu chansen att nå internationalisering på den strategiska nationella nivå som vi också har ett ansvar att jobba för.

Finansiärer: Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), deltagande universitet, samt de två sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Education and Training (DHET).

Text: Amanda Malmquist

Senast uppdaterad av Helena Smitt