Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet med i nytt centrum för biologiska läkemedel

2018-02-02

Malmö universitet är en av flera samarbetspartners i NextBioForm som är ett nytt internationellt centrum för nästa generations biologiska läkemedel. Satsningen finansieras av Vinnova och Vetenskapsrådet och ska generera ny kunskap för att öka möjligheterna till behandling. Målet är en ökad livskvalitet för patienten. 

Biologiska läkemedel, så som insulin och antikroppar, har stor potential att lindra och bota många olika sjukdomar. Ett hinder i utvecklingen av nya biologiska läkemedel är dock svårigheten att hitta stabila och patientvänliga formuleringar, vilket innebär att många lovande behandlingar aldrig når patienten idag. Därför har Malmö universitet och Lunds universitet i samarbete med RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) och ledande företag inom området fått i uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet att starta NextBioForm. Centrumet har en finansiering om totalt 38 MSEK under 2 år.

Ny kunskap ska öka möjligheterna till behandling

NextBioForm ska generera ny kunskap, nya formuleringar och ny metodik för att öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel och produkter, för att öka möjligheterna till behandling. Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung som levande celler eller vävnad. 

– Genom NextBioForm får vi nya möjligheter att utöka vårt industriella nätverk. Vi får bättre förståelse för företagens behov och tillsammans kan vi forska på relevanta frågeställningar, säger professor Vitaly Kocherbitov vid Malmö universitet.

Samarbetspartners från starka biotechverksamheter

Det nya centrumet omfattar såväl små som stora företag inom biologisk läkemedels- och produkttillverkning, avancerade analystekniker, regulatoriska frågor och kontraktsforskning. Dessa partners är samlade i två geografiska noder med stark biotechverksamhet: Stockholm/Uppsala och Lund/Malmö.

– Tillsammans kommer vi att överbrygga gapet mellan produktion av aktiva substanser och produkttillverkning och på så sätt bidra till nya läkemedelsprodukter som kan göra skillnad för patienter och hälso- och sjukvården, säger centrumledare Anna Fureby, vid RISE.

Sobi, som utvecklar och marknadsför nya biologiska läkemedel för sällsynta sjukdomar, är ett av de företag som ingår som partner i samarbetet.

– Vi och andra företag inom området är beroende av kompetens, tjänster och tekniker inom läkemedelsformulering för att kunna utforma innovativa och framgångsrika terapier. Inom biologiska läkemedel har detta varit en bristvara och vi ser mycket positivt på att NextBioForm med RISE i spetsen nu kommer att lägga fokus på detta område, säger Jonas Fransson, Director Drug Product Development på Sobi och ordförande i industriella styrgruppen inom NextBioForm.

Text: Carolin Lind

Senast uppdaterad av Carolin Lind