Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jakten på en dröm

2018-10-11

UTBILDNING. I januari 2018, startade KUT - en kompletterande nationell utbildning som riktar sig till tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, på Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Syftet med KUT-utbildningen är att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Urvalet som består av tre steg med 136 behöriga sökande fick fram tio tandläkare som antogs. 

(Fr.v. Ghiyas Fadda, Anders Hedenbjörk Lager, programledare, Basel Khalil, Hasan Ali Deeb, Karolina Khabisa, Layla Elrajeh, Shadi Alkhabazi, Marium Sheikh, George Afrem, Ahmad Altawashi, Riad Abiyad)

Urvalsmodellen bestod av bland annat ett teoretiskt test innan de sökande fick genomföra praktiska prov för att slutligen intervjuas av en kommitté bestående av representanter från Folktandvården Skåne och Malmö universitet.

Studierna bedrivs på heltid under ett år och är fördelat över två terminer där den första kursen ger en uppdatering av odontologi och den andra kursen till stor del består av färdighetsträning på kliniker i regionen, i samarbete med Folktandvården Skåne AB. Den vetenskapliga grunden för odontologi undergår en snabb utveckling, och yrkesutövaren behöver därför ha god förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och förmågan att lösa problem. Därför bedrivs den här utbildningen med en problembaserad pedagogik, precis som fakultetens andra utbildningar.

Studenterna har sedan utbildningen började rönt stor uppskattning och visat god förmåga i såväl praktik som teori. I de flesta fall har de inte pratat svenska mer än ett par år sedan de kom till Sverige, och på frågan hur de lärt sig språket så bra på så kort tid blir svaret:
– Vi är alla väldigt motiverade.

– De är alla så duktiga, säger Lena Bäckström, Odontologiska fakultetens studievägledare, och säger att de är så tacksamma över att ha fått den här möjligheten att på kort tid kunna komma ut i arbetslivet igen.
– Överallt, både här och på klinik får de väldigt positiva omdömen.

Shadi Alkhabazi, 37 år, kom från Syrien redan 2012 efter att först ha träffat en svensk kvinna som så småningom blev hans fru. Väl i Sverige, innan han blev antagen till KUT, arbetade han som tandvårdsassistent i 18 månader. Därefter blev han lotsad till att ansöka till KUT med hjälp från andra utländska tandläkare som följt samma väg före honom.
– Målet är att förbereda oss för att arbeta i svensk tandvård, säger Shadi. Skillnaderna är stora. Betalningsförfarande, behandling och bemötande av patienter, lagar som skiljer sig och sjukdomar av en annan karaktär. I början visste fakulteten inte vilken nivå vi befann oss på och vilken bakgrund vi hade eller vilka språknivåer vi ligger på. Det är naturligtvis jättesvårt att göra ett bra urval.

Basel Khalil, 26 år, kom till Sverige för tre år sedan efter förödelse och inbördeskrig i hemlandet Syrien. På ett asylboende i skogen ett par mil utanför Sundsvall nåddes han av vetskapen att det fanns möjlighet att ansöka om svensk tandläkarlegitimation genom KUT.
– Det svenska försäkringssystemet uppmuntrar och påverkar hela tandvårdsbilden, säger han. Gratis tandvård erbjuds till barn och ungdomar upp till 21 år.

Karolina Khabisa, 26 år, föddes i Palestina, växte upp i Malmö och återvände till Palestina som vuxen för att studera till tandläkare.
– Lärarna i Malmö är som kändisar, säger hon. När jag pluggade i Palestina kommenterade mina lärare ”You left Malmö, the Mother of Dentistry, and came here?”

Tandvård i Malmö 
När vi pratar om utbildningskvalitet menar de alla tre att KUT i Malmö håller en bra nivå.

– Vi har jätteduktiga lärare, säger Basel. Up-to-date utbildning, världsberömda lärare och framför allt en erkänd fakultet. Även om mina vänner bor i Hong Kong så känner de till OD i Malmö. Både det teoretiska och det kliniska, vi hålls up-to-date på alla områden och får hela tiden uppdateringar och uppfräschningar av metoder och färdigheter.

– I många andra länder är det en privat sektor som dominerar, berättar Shadi. Att följa upp patienten är standardiserat i Sverige. Så är det inte överallt och det påverkar hur man jobbar här.

Problembaserat lärande – PBL
Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande – PBL. Lärandeaktiviteterna utgår från olika professionella kliniska situationer, och teori och praktisk färdighetsträning är integrerade med varandra.

– Att absorbera information på annat sätt underlättar processen och känslan att vara student är inspirerande, säger Shadi. Tillgång till bibliotek och bra verktyg är väldigt positivt. Men den största skillnaden är PBL. Jag tycker det är så bra komplettering till våra utbildningar.

– Det blir så bra diskussioner, flikar Karolina in. Det är ett annat sätt att lära sig och det är jättekul. PBL kommer påverka oss i vårt arbete framöver, inte enligt boken exakt utan man granskar och ifrågasätter sina alternativ. En av orsakerna att PBL främjar handledning av tutor och handledare är kanske att vi är en ganska liten grupp.

Alla tio är examinerade tandläkare vilket gör att diskussionerna med tutor och lärare alltid håller en hög nivå.

– Där vi kommer från, ler Basel, var det inte så att alla föreläsningar fångade åhörarna.

– Tack vare utbildningsklimatet får vi mer utrymme att uttrycka oss, säger Shadi. Vi ifrågasätter mycket.

– Malmö fick mig att känna att jag kommit utanför Sverige, menar Basel. Cykelstaden Malmö med nära till allt, en internationell stad, en speciell stad.

– Vädret är mycket skönare här, tycker Karolina.

Studenter som genomfört programmet med godkänt resultat erhåller ett utbildningsintyg som utgör underlag för ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen som till sist utfärdar en legitimation för att praktisera som tandläkare i Sverige.

Nu förbereder fakulteten för examen i december för denna första kull, parallellt med att förbereda för nästa utbildningsomgång. Ansökningsperioden inför KUT-programmets andra verksamhetsår öppnade den 15 september. Urvalsprov 1 äger rum den 7 november och nästa termin för de nyantagna startar den 7 januari 2019.

Text: Johan Portland

Senast uppdaterad av Johan Portland