Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hotade kulturer i Kaukasus behöver skyddas

2018-12-21

En konferens vid Malmö universitet samlade nyligen forskare från hela Kaukasus för att diskutera skyddet av minoritetskulturer och rättigheter i regionen.

Konferensen Promoting International Dialogue and Protecting Cultural Heritage in the Caucasusfinansierades av Svenska institutet och organiserades av forskningsplattformen Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) vid Malmö universitet. Inom forskningsplattformen bedrivs forskning om språk och kultur men också om politik i Kaukasusområdet och Ryssland.  

Språk och kultur är högaktuella frågor för tjerkesser och andra minoriteter i ryska Nordkaukasus men också relevant för många av konflikterna i området. Konferensen var en möjlighet för forskare och representanter för olika organisationer som annars har lite direktkontakt att träffas och fokus var att diskutera strategier för att bevara kulturarvet.  

–  Det här har varit en mycket viktig arena för människor att mötas, säger Karina Vamling, en av två föreståndare för RUCARR.

–  När man tittar på Kaukasus tänker man kanske att det är ett sådant litet område att det måste finnas en mängd möjligheter att mötas, men i verkligheten finns det många hinder och gränser som gör att man inte kan träffas fritt. Konferensen är ett litet steg I rätt riktning som vi hoppas ska främja fler samarbeten och nya initiativ framöver.

Vamling poängterar att konferensen inte fokuserar på en politisk diskussion utan snarare på kulturella värden och hur språk, kulturer och traditioner kan bevaras.

Enligt Merab Chukhua, ordförande för det tjerkessiska kulturcentret i Tbilisi (Circassian Cultural Center) och professor vid Tbilisiuniversitetet, försvinner allt fler språk på grund av migration. Över 80 procent av tjerkesserna i världen lever inte i sitt ursprungsland.

–  Många tjerkesser deporterades från Ryssland till det Ottomanska riket på 1800-talet och det finns en stor tjerkessisk diaspora. Vi bevittnar en växande generation som inte kan tala sitt modersmål. Assimilering har lett till att många språk och dialekter försvinner, tillsammans med kulturarv och människors identitet, förklarar han.

Många problem handlar också om att utbildningspolitiken negligerar minoritetsspråk till fördel för ryska. Organisationer som Caucasian Heritage Research Institute i Tbilisi gör ett viktigt arbete för att motverka förlusten av språk och kultur i Kaukasus. En av organisationens grundare, Elnur Aliyev, presenterade forskning som framhåller vikten av att bevara och skydda hotade språk.

 –  När vi bevarar språk, bevarar vi samtidigt etnografier, traditioner och ett historiskt minne av ett folk. Mitt arbete handlar om att skapa en korpus som fungerar som en slags databas över hotade språk.

–  Forskarna arbetar i grannländer men har inte tillräcklig tillgång till varandras forskning eller möjlighet att dela erfarenheter. Därför är konferensen så viktig. Den gör det möjligt för oss att dela kunskap, vad vi har gjort och vad vi kan göra, säger Aliyev.

Chukhua håller med att dessa typer av aktiviteter är en nyckel till lösning.

– Jag tror att vi håller på att skapa en god tradition i Sverige genom att samla tjerkesser från hela världen för en diskussion om dessa frågor och problem som vi har gemensamt. Det gör denna konferens unik.

Text: Maya Acharya

Senast uppdaterad av Maya Acharya