Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Högt ställda mål i Malmö universitets strategi kan bli verklighet"

2018-01-11

- Långsiktig framstående nationell och internationell forskning.
- Vetenskapligt förankrad utbildning både vad gäller ämne och pedagogik
- Sammanhållna starka, gränsöverskridande internationella akademiska miljöer. 

Det är de övergripande målen i Malmö universitets nya strategi 2022 som Högskolestyrelsen, idag Universitetsstyrelsen, klubbat igenom. Metta Fjelkner, ordförande i Universitetsstyrelsen sedan drygt ett halvår, tror mycket på det nya måldokumentet men väljer ändå att uttrycka sig försiktigt.

Metta-Fjelkner-mindre- För oss i styrelsen är det oerhört viktigt att den nya strategin blir ett arbetsredskap och stöd för varje medarbetare i vad universitet vill uppnå till 2022 , säger Metta Fjelkner. Eftersom framtagandet av måldokumentet varit en sann demokratisk process med remissförfarande för högskolans medarbetare kommer det att användas och ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det är rektor och prorektor som med en representativ grupp medarbetare arbetat fram dokumentet varefter styrelsen behandlat dokumentet och efter slutgiltig språklig bearbetning fattat beslut vid 2017 sista styrelsemöte.    

Så vad är avgörande för Malmö universitet? 

- Forskningens volym, tyngd och anseende är A och O, säger Metta Fjelkner. Strategins mål att öka forskningsvolymen från idag en femtedel av verksamheten till en tredjedel är väldigt ambitiös och det tycker jag är bra. Lyckas Malmö universitet attrahera större externa forskningsmedel, skapa djupa,  breda och internationella forskningsmiljöer och sprida och nyttiggöra forskningen så ökar anseendet. Framgång föder framgång  och mer forskningsmedel. Universitetet har redan idag flera framstående forskningsmiljöer som exempelvis Biofilms, Research Center for Biointerfaces och IOTAP, Internet of Things and People, men forskningen måste fördjupas och framförallt måste flera starka forskningsmiljöer växa fram.
Fjelkner menar samtidigt att man måste vara ödmjuk. Hon är väl medveten om att forskare söker medel i konkurrens med forskare från andra lärosäten och att det inte är lätt att komma åt åtråvärda medel. Visserligen har basanslagen riktade direkt till universitet och högskolor ökat  i den senaste budgetproposition. Men de stora statliga  forskningsfinansiärerna sitter fortfarande på de stora medlen, som söks i konkurrens.
-Det kan komma bakslag även om Malmö universitet besitter både kapacitet och  förmåga, säger Metta Fjelkner. Det är bra att ribban sätts högt att det är hit vi vill nå 2022, men jag är också realist.

Bör då prioriteringar göras i forskningshänseende?

- Jo absolut, men vad och hur är något Malmö universitets ledning ansvarar för, säger Metta Fjelkner. Det skulle vara förmätet av mig att överhuvudtaget säga något mer om detta.  

Fjelkner anser också att mål två i strategin är nästan lika viktigt; Att utbildningarna är vetenskapligt förankrade både avseende pedagogik och ämnesinnehåll, vilket ger förutsättningar för inkluderande och studentaktivt livslångt lärande.
- Forskning och grundutbildning ska hänga samman, säger Metta Fjelkner. Malmö universitet har omfattande professionsutbildningar till sjuksköterska, socionomer, lärare, ingenjörer, tandläkare m.m. För att säkra och utveckla kvaliteten är det av yttersta vikt att dessa stora utbildningar har en betryggande anknytning till forskning, enligt Fjelkner.En kvalitetsaspekt är just studentaktiva arbetsformer.  

Så om fem år?

- Då har Malmö universitet bästa möjliga grundutbildning och forskning och vi har kommit en bra bit på väg i den strävan som finns i strategidokumentet.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt