Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hög kvalitet på granskade forskarutbildningar vid Malmö universitet

2018-06-28

PRESSMEDDELANDE: Licentiat- och doktorsexamen i datavetenskap, historia och historiedidaktik och pedagogik har alla fått omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i vårens granskningar. Alltså klart godkänt för nybildade Malmö universitet som nu är med i universitetsligan och självfallet har ögonen på sig.

Kerstin Tham_mindre-Resultaten av UKÄ:s utvärderingar av forskarutbildningarna inom tre ämnesområden är självfallet både glädjande och oerhört viktigt för den fortsatta utvecklingen av vårt universitet, säger rektor Kerstin Tham. Vi strävar mot att bli ett mer forskningsintensivt universitet och forskarutbildningen är en viktig del i att bygga upp starka, sammanhållna och gränsöverskridande akademiska miljöer.

Vetenskaplig redlighet och intellektuell självständighet

Igår, onsdag, kom beskedet gällande forskarutbildningen i datavetenskap. UKÄ menar att datavetenskap vid Malmö universitet, Mau, har den ”vetenskapliga redlighet och intellektuella självständighet” som krävs. Av 14 granskade forskarutbildningar i datavetenskap och datalogi vid svenska lärosäten fick åtta omdömet hög kvalitet medan sex uppvisade bristande kvalitet.

Förra veckan kom beskedet att universitetets forskarutbildning i pedagogik håller hög kvalitet, enligt UKÄ. I slutet av maj fick forskarutbildningen i historia och historiedidaktik i Malmö även omdömet hög kvalitet. Totalt utvärderade UKÄ 13 forskarutbildningar i historia vid olika lärosäten i Sverige. Åtta fick omdömet hög kvalitet medan fem visade bristande kvalitet.

-Det är oerhört viktigt att vi har högkvalitativa forskarutbildningar, fortsätter Kerstin Tham. Samtidigt gäller det att aldrig slå sig till ro utan vi arbetar på att ständigt förbättra kvaliteten på olika nivåer inom utbildningarna.

På Malmö universitet finns exempelvis ett gemensamt kvalitetsramverk för utbildningen på forskarnivå och ett arbete med ett kvalitetsramverk för forskning ha inletts. Samtidigt pågår en UKÄ granskning av Malmö universitets sammantagna kvalitetssäkringsarbete och en självvärdering lämnades nyligen till UKÄ.

Kraftsamlar kring fyra forskningsområden

I förra veckan togs även ett rektorsbeslut att Malmö universitet kraftsamlar kring forskningsområdena urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa de närmaste fem åren. De fyra nya forskningsprogrammen är en del i ambitionen att öka forskningsvolymen och skapa starkare forskningsmiljöer och en bättre balans mellan forskning och utbildning.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt