Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Handbok lyfter barns rättigheter inom idrotten

2018-02-22

NY BOK. Det brister i kännedom om och tillämpning av barnkonventionen inom svenska idrottsrörelsen. Det menar UNICEF Sverige som nu tagit fram en handbok. Författarna är idrottsforskarna Johan R Norberg och Susanna Hedenborg vid Malmö universitet.

2009 beslutade Riksidrottsförbundet att alla idrottsföreningar som tar emot någon form av offentligt stöd, även ska följa barnkonventionen. När konventionen blir lag 2020 skärps kraven om kunskap om barns rättigheter inom idrotten ytterligare.

Johan R Norberg 

— Att man står bakom barnkonventionen innebär inte självklart att en fotbollsförening vet hur den ska göra när det sker en olycka eller när någon blir kränkt. Barn är olika, har inte samma förutsättningar, alla har inte lika mycket pengar. Det är viktigt att jobba förebyggande, att man helt enkelt funderar över och även omprövar hur man bedriver verksamhet för barn, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Konventionens fyra grundprinciper

Handboken tar utgångspunkt i Barnkonventionens fyra grundprinciper: att alla barn har rätt till liv och utveckling, delaktighet och att få komma till tals, samt att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Handboken sammanfattar forskning kring respektive område och ger en överblick över hur barnkonventionen kan tolkas inom idrotten. Men boken ger också råd om hur man som ledare kan få ett barn att känna sig delaktigt eller hur man pratar med ett barn.

Barnets intresse i första rummet

Om till exempel själva tävlingsmomentet blir det viktigaste kan det innebära att föreningens verksamhet inte längre lever upp till barnkonventionen. Barn gillar att tävla men det är framförallt ledare och föräldrar som intresserar sig för resultat. Istället för att efter en match alltid undra: ”Hur gick det? Vann ni?” skulle frågan kanske vara: ”Hade du roligt? Är du nöjd med din insats?” föreslår författarna. På samma sätt, menar Norberg och Hedenborg, är det kanske bättre att gruppen stöttar varandra och utvecklas tillsammans än att toppa laget till en match.

— Det handlar om att sätta barnets intressen före idrotten, säger Johan R Norberg som hoppas att alla idrottsledare ska kunna inspireras av boken och hitta sätt att utveckla verksamheten med stöd av barnkonventionen.
— Även om handboken innehåller exempel från idrotten kan den användas inom all föreningsverksamhet och som utbildningsmaterial.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando