Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Från Borges till Cape Calypso

2018-02-09

Författare, kulturjournalist, översättare och forskare. Oscar Hemer är konstnärlig professor vid Malmö universitet och rör sig mellan flera olika världar. Nyligen gav han tillsammans med Lasse Söderberg för första gången ut ett stort urval av Borges samlade författarskap översatt till svenska. Som forskare intresserar han sig för kreolisering, som metod för sammanflätning av olika kulturer.

Oscar-Hemer-foto-av-Aron-Hejdstrom
På sätt och vis är det på flera sätt en cirkel som sluts. 1999, med anledning av 100-årsdagen av Borges födelse, arrangerade K3 – Institutionen för konst, kultur och kommunikation –festivalen ”Borges och vi” och Oscar Hemer var som journalist och författare inbjuden på en av programpunkterna.

– Jag hade precis varit i Buenos Aires för själva jubiléet och skrivit om det. Borges änka Maria Kodama var med i Malmö, säger Oscar Hemer.

I höstas kom Borges 1, första bandet av tre, ut. Urvalet är kronolo­giskt och rymmer såväl skönlitterära berättelser som essäi­stik, lyrik och tidningsartiklar. Oscar Hemer har delat redaktörskapet med Lasse Söderberg och själv översatt sju texter i boken. 

– Det är ett privilegium att få arbeta med ett författarskap av den digniteten och väldigt roligt att översätta Borges. Jag var lite rädd ett tag, att jag tagit mig vatten över huvudet. Men det var inte så svårt som jag befarade. Jag tror det beror på att jag känner väldig sympati för verken, säger han. 

– Både som tänkare och stilist är Borges väldigt inspirerande. Det finns en förbluffande vitalitet i hans tankar och idéer och en vidsynthet. Kombinationen av hisnande djup och lättheten i anslaget av tonart är speciellt. Det finns i viss mån en ironi, distans och humor samtidigt som han avhandlar de mest djuplodande existentiella frågorna.

Rör sig mellan olika världar

Oscar Hemer har sin grund som författare och har skrivit ett tiotal böcker såväl skön- som facklitteratur. Han arbetade i mer än tjugo år som kulturjournalist i en rad olika medier. Men 2000 började Hemer att arbeta inom akademin och startade magisterutbildningsprogrammet Communication for Development vid K3. 2011 disputerade han och blev Dr philos i socialantropologi vid Universitetet i Oslo. Sedan 2012 är han professor i journalistisk och litterär gestaltning vid Malmö universitet.

Hemer experimenterar med olika genre, provar skilda praktiker och intresserar sig för olika kulturer.

– I Sverige finns det en klar åtskillnad av praktikerna, styrda av sina specifika konventioner och regler. Det anses nästan som suspekt att röra sig mellan dem. Den som gör det riskerar att bli utstött från alla. Därför måste man vara mycket medveten om vad man gör och varför man gör det.

Tveksam till kategoriseringen konstnärlig forskning

Fastän Hemer är konstnärlig professor är han själv tveksam till att kalla sig ”konstnärlig forskare” och till kategoriseringen konstnärlig forskning.

– Jag har blivit mer och mer kritisk till den distinktionen, i varje fall när det gäller litteraturen. För mig är skrivandet i sig en forskningsmetod för att undersöka samtidens brännande frågor. Och samtidigt är det mitt konstnärliga uttryck, förklarar han.

Efter avhandlingen skrev Hemer färdigt romanen Misiones (2014) den avslutande delen i Argentinatrilogin, i huvudsak utanför sin tjänst på universitetet. Men stoffet är delvis hämtat från hans avhandling. Tydligt är att det inte går att koppla isär en konstnärlig professors forskning och konstnärliga verk, allt flätas samman.

– Tredje delen av trilogin skulle normalt ha kommit två-tre år efter den andra, och jag hade redan titeln klar. Men det skulle ha blivit en helt annorlunda bok. Min avhandling och mina efterforskningar i Argentina gav mig en större auktoritet som författare. Jag fick en bättre överblick av materialet och en större bas av litteratur och erfarenhet.

– Att jag tvingades att anpassa mig till den rigida akademiska formen gav mig också paradoxalt nog en större frihet att fabulera när jag sedan återvände till fiktionen.

Forskar om kreolisering och Sydafrika

Just nu intresserar Oscar Hemer sig för kreolisering som metod för blandning, fusion eller sammansmältning av kulturer. Han studerar Sydafrika som både har en förträngd historia av kreolisering och står som historisk symbol för dess motsats: apartheid. Under de senaste åren har han varit flera gånger i Sydafrika och han återvänder i vår för att skriva färdigt en serie ”etnografiska fiktioner som han påbörjade för tio år sedan, under arbetet med avhandlingens sydafrikanska del. Därefter har han gjort en studie i Indien, Bengaluru Boogie, som liksom den första etnografiska fiktionen, Hillbrow Blues, finns i både engelsk och svensk version. Nu sluter han cirkeln med Cape Calypso.

– Vi kan lära oss mycket av Sydafrika. Och jag tror att jag kan göra det i en form som är både akademisk och litterär. Eller, tillägger han och ler, varken det ena eller det andra.

Text: Lotta Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban