Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskare utvecklar kunskap för bättre arbetsmiljö i Sverige

2018-01-11

FORSKNING. En av samhällets utmaningar är att hantera ohälsan på arbetsplatserna i Sverige. Många stora arbetsgivare efterlyser bättre verktyg för att få grepp om arbetsmiljön. Forskare vid Malmö universitet har fått medel för att ta fram kunskap som kan bidra i förbättringsarbetet.

– Om du behöver mäta bullernivåer är det enkelt att mäta. Men den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svårare att få grepp om. Det vi vill göra här är att mäta något som är svårt att mäta, säger Hanne Berthelsen, forskare inom organisatorisk och social arbetsmiljö vid Malmö universitet och forskningsledare för projektet.
Hanne Berthelsen

Hanne Berthelsen

Forskarna kommer att genomföra en enkätundersökning med 12.000 slumpmässigt utvalda arbetstagare i åldern 20-65 år. Med hjälp av enkäten, som görs genom SCB, ska projektdeltagarna ta fram normvärden för den svenska arbetsmarknaden.

– Man kan se hur den genomsnittliga arbetsmiljön ser ut i Sverige. Det innebär att arbetsplatser kan gå in och se hur de ligger till när det gäller sådant som arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, stress och kränkande beteende, säger Hanne Berthelsen.

Större ansvar för arbetsgivare

Nya arbetsmiljöregler lägger större vikt vid arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa på arbetet. Därför är det angeläget att göra tillförlitliga mätningar av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

– De här värdena ska användas för arbetet inom arbetshälsovård, organisationsutveckling och forskning. Det är väldigt efterfrågat av större arbetsplatser, säger Hanne Berthelsen.

Undersökningen genomförs med hjälp av COPSOQ, ett ledande internationellt mätinstrument som används för att utvärdera arbetsmiljön. Resultaten kommer att spridas via plattformen copsoq.se, en webbplats som ska vidareutvecklas som en del av projektet.
– Vi vill sprida kunskapen så att den inte bara används av forskare. Redan nu ser vi att biblioteket med forskningslitteratur får besök av till exempel studenter, konsulter och HR-avdelningar, säger Hanne Berthelsen.

Fråga för hela organisationen

Enligt Arbetsmiljöverket och forskningen inom området är det viktigt att både chefer och medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågorna är alltså inte bara en fråga för individen, utan för hela organisationen. När medarbetarna mår bra kan det få goda effekter även för kunder och patienter.
– Vi ser ju en koppling till exempel inom sjukvården mellan ohälsa hos medarbetare och ökad dödlighet och följdsjukdomar hos patienterna, säger Hanne Berthelsen.

Text: Petra Olsson

Senast uppdaterad av Petra Olsson