Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För stort överbett påverkar barns livskvalitet

2018-05-28

Barn med överbett mår dåligt och tvingas ofta vänta flera år på att bli behandlade. En ny studie gjord av forskare vid Malmö universitet pekar på att svensk tandvård bör bli bättre på att lyssna och fråga barnen hur de mår.

Liselotte Paulsson, Lars Bondemark och Sofia Petrén är tre av forskarna vid Malmö universitet som gjort en studie över hur barn och ungdomar ser på sin munhälsorelaterade livskvalité. Hur de trivs med sina tänder helt enkelt.

Studien baseras på en enkät med frågor som ställts till nioåriga barn fördelat på tre kategorier. Barnen har antingen haft stora överbett, korsbett så att de biter snett eller inga bettfel alls.

Ekonomisk kostnad vägs mot välmående

­ – Den här enkätstudien visade framförallt att de barnen som har stora överbett mår betydligt sämre än barnen som inte har någon bettavvikelse eller som har ett korsbett som inte syns, säger Sofia Petrén.

Det är alltmer vanligt att barn i åtta- och nioårsåldern inte behandlas för sina överbett utan det brukar dröja till längre upp i tonåren. För det finns det två skäl. Dels är det inte säkert att en tidig behandling räcker utan att det krävs ytterligare behandling några år senare. Sedan är det en ekonomisk fråga. Det är kostsamt att behöva göra två behandlingar.

– Men detta måste man väga mot att barn som upplever en försämrad livskvalité har med sig detta under hela sin grundskoletid och då kanske det får lov att kosta pengar att behandla patienterna tidigare¸ säger Sofia Petrén.

Text: Joakim Hugoson

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson