Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Etik inget hinder för vinst inom näthandel

2018-03-13

FORSKNING. Hur kan e-handelsbolag göra god vinst med respekt för etiska principer. Forskaren Dimitris Paraschakis undersöker hur köptips på nätet kan bli mer träffsäkra och användarvänliga, samtidigt som hänsyn tas till den personliga integriteten.

Det är i lincentiatavhandlingen Algoritmic and ethical aspects of recommender systems in e-commers som han undersöker såväl de tekniska som moraliska aspekterna av rekommendationssystem på nätet.

Dimitris Paraschakis

Några stora aktörer på området är Facebook, Spotify, Booking och Amazon. Amazon har mer än 300 miljoner registrerade användare och mer än en miljard produkter.
— Att rekommendera relevanta produkter med ett sådant utbud och så många kunder är förstås en stor utmaning. Ändå uppges 35 procent av företagets försäljning vara resultat av rekommendationer, säger  Dimitris Paraschakis, doktorand i datavetenskap vid Malmö universitet.

Undersökte 30-tal system

Dimitris Paraschakis har undersökt ett 30-tal olika system för varukorgar på nätet, och fann att de flesta inte hade anpassat sig till nya mer förfinade och transparanta metoder.
— Frågan är hur man kan öka sin vinst genom att förfina rekommendationssystemen i en tid när vi har ett sådant överflöd av valmöjligheter; ett överflöd som har visat sig vara skadligt, säger Dimitris Paraschakis.
Det var när han forskade kring den mer marknadsmässiga sidan av rekommendationssystem som han fick upp intresset för den etiska aspekten kring personlig integritet och näthandel.
—Det är svårt att balansera etik med affärsmässiga krav. Kunden vill få tips som matchar ens intressen, medan företagen vill sälja ut stora lager och utgående varor – många rekommenderar bara bästsäljare. Risken är att kunderna tappar tilliten till företaget, säger han.

Föreslår etisk verktygslåda

Dimitris Paraschakis talar om en ny ”etiskt medveten design” och har tagit fram förslag på en etisk verktygslåda. Kunden ska  tydligt kunna se varför hen rekommenderas en viss vara (”för att du köpte den boken”), och att kunden vid varje köp kan justera sin användarprofil (att den till exempel inte får sparas).

Införandet av sådana verktyg stöds av det positiva gensvaret i den användarundersökning som Dimitris Paraschakis gjort.
— Lagstiftning måste backas upp av teknologi som skyddar folks rättigheter. Det är fullt möjligt att använda algoritmer som ger dig en förklaring till varje köprekommendation du får, säger Dimitris Paraschakis som också presenterar en sådan modell.
—  Den lämpar sig väl för kommersiellt bruk, samtidigt som den övervinner viktiga etiska problem som har att göra med algoritmisk insyn och användarprofilering.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando