Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Energitillgång som mått på rättvisa

2018-09-11

Hur kan världens energiresurser fördelas mer rättvist, och hur dämpar vi de negativa effekterna av energiproduktion? I veckan arrangerar Malmö universitet en internationell konferens om energirättvisa som samlar samhällsvetare, sociologer, jurister och filosofer. 

— Vår energiförbrukning och utvecklingen av hållbara energikällor brukar vara frågor för naturvetare och tekniker, men på senare år har det blivit mer intressant ur ett samhällsvetenskapligt och etiskt perspektiv, säger Anders Melin, universitetslektor vid Malmö universitet och organisatör av konferensen Energy Justice and the Capability Approach.

Anders Melin

Vilket framtidsscenario är mest rättvist

Forskningsfältet intresserar sig för vilken tillgång på energi olika delar av befolkningen har, hur energin och även de negativa konsekvenserna av energiproduktion fördelas mer rättvist.
— Hur mycket fossila bränslen kan vi använda i i-världen samtidigt som den negativa effekten är störst för fattigare länder. Om vi ska klara tvåprocentsmålet för framtiden som klimatforskare satt upp, bör vi antagligen låta mycket olja, kol och naturgas stanna i kvar i marken, säger Anders Melin som själv intresserar sig för hur valet av energikällor påverkar framtida människor.
— Vilket energiscenario är mest rättvist? Ska vi fortsätta bygga ut kärnkraften i världen, eller tvärtom avveckla den helt och vänja oss vid mindre el och kanske lägre tillväxt? säger Anders Melin.

Att kunna forma sitt eget liv

The Capability Approach ligger nära begreppet om mänskliga rättigheter och är ett alternativ till etablerade teorier inom nationalekonomin. Istället för fokus på inkomst och tillväxt, ligger fokus här på människors möjligheter till fysisk hälsa och att forma och välja sina egna liv.
—  Det kräver bland annat tillgång till energi. Hur kan tillgång på energi underlätta människors möjligheter, och vad innebär motsatt en brist för detta självförverkligande? Jag hoppas att konferensen ska bidra till ökad användning av  the Capability Approach för att analysera den här typen av frågor, säger Anders Melin.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando