Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En verktygslåda för att förstå universum

2018-04-03

FORSKNING. Hur uppstod Vintergatan? Asli Pehlivan Rhodin, doktorand i atomfysik, försöker komma närmare gåtans lösning genom att analysera grundämnen.

—  Genom att mäta hur mycket skandium, magnesium och kisel det finns i stjärnorna, kan vi börja förstå hur Vintergatan uppstod, säger Asli Pehlivan Rhodin doktorand vid Malmö universitet som nyligen lade fram sin avhandling vid Lunds universitet.

Asli Pehlivan Rhodin

Asli Pehlivan Rhodin ingår i ett forskarlag på Malmö universitet som kartlägger olika grundämnen. Det handlar om att studera atomer för att se hur elektronerna inne i dem strukturerar sig runt kärnan. Atomer är känsliga för olika färger av ljus. Genom att ta reda på mer om deras struktur kan forskarna förstå vilken typ av ljus de avger och absorberar.

—  Varje ämne har sitt fingeravtryck i de färger som absorberas. Galaxernas historia finns gömd i nuet. När vi analyserar stjärnorna så tittar vi tillbaka i tiden, eftersom den stjärnan ofta har samma kemiska ämnen som när den bildades för miljarder år sedan.

Magnesium och kisel kartlagda

Forskargruppen har färdigställt kartläggningen av två specifika grundämnen: magnesium och kisel. Det innebär att de nu med stor noggrannhet  vet vilka färger som dessa ämnen är känsliga för, och att de kan avgöra sammansättningen av magnesium och kisel i stjärnor.
—   Det är ljuset i grundämnena som vi ser när vi blickar mot stjärnorna, säger Asli Pehlivan Rhodin.
Det speciella med forskningen i samarbetet mellan Malmö och Lund är att man gör både experimentella studier, där man analyserar ljus i grundämnena, och teoretiska beräkningar. Kombinationen görs bara på få andra ställen i världen.
—  Optimalt ger experiment och de teoretiska beräkningarna samma resultat, vilket stärker värdet av resultatet, säger Asli Pehlivan Rhodin. Kombinationen ger oss ett komplett dataset, som kan liknas vid ett verktyg att mäta kemiska förekomster i stjärnor med hög noggrannhet.  

Ökad kunskap om Vintergatan

Hennes resultat har lett till bättre verktyg för att se vilka grundämnen det finns i stjärnor. Det kan bidra till ökad förståelse av hur vår galax, Vintergatan, uppstod, och i förlängningen ökad kunskap om hur även andra galaxer kommit till.

—  Vi gör en modell där varje atom kartläggs för att vi ska kunna göra noggranna analyser av atomerna i stjärnorna. Genom att t ex se hur mycket skandium det finns i stjärnorna kan vi se vilka supernovor som en gång funnits i närheten, säger Asli Pehlivan Rhodin

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando