Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Else-Maj Rosenlöf och Göran Therborn blir hedersdoktorer

2018-08-29

Professor Göran Therborn och chefssjuksköterska Else-Maj Rosenlöf blir hedersdoktorer vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Båda har haft en betydelsefull roll för sina respektive områden och de är viktiga inspirationskällor för fakulteten.

Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, blir hedersdoktor i medicinsk vetenskap i ämnet vårdvetenskap. Göran Therborn, professor emeritus i sociologi vid University of Cambridge, blir hedersdoktor i ämnet socialt arbete. 

Stark ledare och förebild

I motiveringen lyfts att Else-Maj Rosenlöf på ett engagerat och kreativt sätt har bidragit till att utveckla och förbättra sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet. Tillsammans med medarbetare på Institutionen för vårdvetenskap har hon även utvecklat kliniska lärarpar, vilket innebär att lärosätets representant arbetar sida vid sida med en klinisk lärare som är anställd på sjukhuset. Arbetssättet skapar en verksamhetsförlagd utbildning som är forskningsanknuten och som bygger broar mellan teori och praktik. 

Rosenlöf har dessutom varit en stark ledare och förebild som har drivit omvårdnadsfrågorna i en medicinskt dominerad verksamhet. 

Stort intresse för ojämlikheter

Göran Therborn har arbetat i alla världens kontinenter och har översatts till minst 24 språk. Utmärkande för Therborns arbete är hans stora intresse för ojämlikheter, vilket gör honom viktig för disciplinen socialt arbete, som arbetar med konsekvenserna av sådana ojämlikheter. 

Therborns stora internationella engagemang gör hans arbete till viktiga influenser för ett så kallat globalt socialt arbete. Genom åren har han besökt Institutionen för socialt arbete flera gånger, och han är en inspirationskälla för institutionens forskare och lärare. 

Text: Carolin Lind

Senast uppdaterad av Carolin Lind