Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

EU-kommissionen bjuder in Malmö universitet att designa om demokratin

2018-06-27

Hur kan Europas medborgare bli mer engagerade? Den frågan arbetar Malmö universitet och fem andra europeiska lärosäten med. På uppdrag av EU-kommissionens forskningslabb ska forskare och studenter vidareutveckla demokratin med hjälp av nya designförslag.

©European Union 2017 EP/Fred Marvaux
Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: © European Union 2017 EP/Fred Marvaux

EU:s eget forskningslabb har bjudit in sex europeiska lärosäten som är ledande inom design för att utveckla nya koncept som kan bidra till att öka medborgarnas delaktighet. Projektet The future of government 2030+ tar sikte på år 2030 och framåt.

Forskningsnätverket The collaborative future making network vid Malmö universitet utformar fem designförslag för hur demokratin kan stärkas. Per-Anders Hillgren, docent i design och social innovation vid Malmö universitet, koordinerar arbetslaget med forskare och studenter.

– Det är spännande att EU-kommissionens forskningslabb vill veta mer om hur design kan stärka medborgarnas inflytande. Jag tycker att det visar att man tar frågan på allvar. Det som gör vårt lärosäte unikt är att vi har lång erfarenhet av att jobba med design och demokratiska processer, säger Per-Anders Hillgren.

Tänka i nya banor

I september i år går svenskarna till valurnorna och om ett år är det dags för nästa EU-val. Det sker i en tid av ”Brexit” och populistiska strömningar. Vid EU:s forskningslabb finns samtidigt ett växande intresse för att tänka i nya banor för att stärka demokratin.

Per-Anders Hillgren

– Folk känner att deras röst inte gör skillnad och populismen växer. Då är det viktigt att fråga sig hur demokratin skulle kunna se ut om vi vågar tänka helt annorlunda, säger Per-Anders Hillgren.

De fem förslagen från Malmö universitet bygger på en metod som kallas kritisk design. Det handlar om att ta fram spekulativa designförslag som möter de utmaningar som demokratin står inför.

I demokratins tjänst

Nätverket vid Malmö universitet lanserar till exempel idén om ”demokratiplikt”, som ett alternativ till värnplikten.

– I stället för att göra värnplikt får medborgare möjlighet att göra demokratitjänst i ett år. Det innebär att de får driva en fråga som de tycker är angelägen genom att väcka debatt, bereda ärenden och undersöka vilka effekter olika förslag kan få, säger Per-Anders Hillgren.

En annan idé går ut på att ge naturen en röst i demokratiska processer.

– Förslaget handlar om att vi ska tänka mer på miljön och klimatet. I Nya Zeeland har Whanganuifloden fått samma rättigheter som en juridisk person så på det här området har det redan börjat hända saker, säger Per-Anders Hillgren.

Ska arbeta vidare

Ett koncept ger samhällsmedborgarna möjlighet att synliggöra samhällsproblem som sexuellt våld och plastnedskräpning med hjälp av konsten.

– Konst kan vara ett väldigt kraftfullt kommunikationsverktyg. Grundtanken här är att använda konst för att debattera olika frågeställningar, säger Per-Anders Hillgren.

De fem förslagen från Malmö universitet lämnas in till EU den 29 juni. Under hösten kommer EU-kommissionens forskningslabb att arbeta vidare med förslagen från de sex europeiska lärosätena vid olika workshoppar.

Text: Petra Olsson

Senast uppdaterad av Petra Olsson