Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dödligt våld i nära relationer undersöks i forskningsprojekt

2018-03-27

Forskare vid Malmö universitet ingår i en forskningsgrupp som just nu undersöker det dödliga våldet i nära relationer.

Det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer ökar i Sverige, sett till antal fall. Detta våld undersöks nu. I projektet samlas domar in som analyseras och körs mot register hos bland annat hälso- och sjukvården och socialtjänst. Slutligen intervjuas förövare och anhöriga till offer.

Vill se bättre samverkan mellan myndigheter
Ansvarig för projektet är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, där Karin Örmon som även är klinisk lektor vid Malmö universitet är en av fyra forskare.

– Vi hoppas att den här forskningen ska leda till att personal som jobbar inom hälso- sjukvård, socialtjänst, polis och så vidare får ökade kunskaper om det här området, säger Karin Örmon.

Huvudsyftet med projektet är att hitta riskfaktorer när det gäller dödligt våld i nära relationer. Materialet som undersöks utgår från våldsfall med dödlig utgång under perioden 2000-2017 i Västra Götaland.

– Personerna har sökt socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård men ändå har man inte lyckats skydda dessa personer. Framförallt brukar det luta mot att det inte finns den samverkan som krävs mellan olika myndigheter, säger Karin Örmon.

Projektet beräknas vara helt färdigt inom två år.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson