Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det uppkopplade hemmet inte lika tryggt

2018-03-08

FORSKNING. Kylskåpet, musikanläggningen, övervakningskameran, datorn. Till och med dammsugaren. Hur privata förblir våra personliga data när våra hem blir allt mer uppkopplade? Andreas Jacobsson är docent i datavetenskap och forskar om säkerhet i smarta hem.

— Den personliga integriteten och rätten att bli lämnad ifred är en grundläggande rättighet. Men det blir mer komplicerat när vi kanske har 10-20 uppkopplade enheter i hemmet, säger Andreas Jacobsson.

Andreas Jacobsson

Sedan urminnes tider har vi sett på hemmet som fristad. Den plats där vi känner oss mest trygga och verkligen kan vara oss själva. Vad händer när det inte längre är så, när vi inte längre vet att det som händer innanför hemmets väggar också stannar där? Att  internet inte har några geografiska gränser,  innebär stora utmaningar för säkerheten kring smarta hem, menar Andreas Jacobsson. Han välkomnar de stärkta rättigheterna rörande den personliga integriteten i den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018.
— Men det är svårt att kontrollera när ägandet är så decentraliserat. Det som är störande är att vi inte haft en aning om vad för data som skickas, till vem den delas vidare till och hur den används. Framförallt vet vi inte om det finns risk att informationen hamnar i orätta händer, säger Andreas Jacobsson.

Använd sunt förnuft

Han tar exemplet då ett röststyrt och  trådlöst musiksystem hackades, och användarna plötsligt fick höra spökljud och barnskrik istället för musik. Värre är om data från rörelsedetektorer i hemmet kan röja att du inte är hemma, eller om dina matpreferenser och stillasittande vanor framför teven är till din nackdel när du tecknar en sjukvårdsförsäkring. Prylarna i sig kan avslöja vilken levnadsstandard du har och vilka värden som potentiellt finns i hemmet. Och vi vet alla hur en sökning på en resa eller vara genast gör att du får skräddarsydda annonser  i dina sociala kanaler.

— Det smarta hemmet samlar information om allt från när du och din familj lämnar huset till vilka tjänster du använder. Utmaningen är att designa system som garanterar vår rätt till privatliv, säger Andreas Jacobsson.
— Insamling av data är inte som ett hål i tanden du kan laga utan något vi måste förhålla oss till. Som användare borde vi ställa tydligare krav på att våra data ska raderas kontinuerligt, och om vi inte får gehör för dessa krav borde vi sluta använda den leverantören.

Men om vi inte har något att dölja och står ut med  all reklam –kan vi inte bara bortse från att vi kartläggs?
— Jo, fram till den dag du konfronteras med en bild av dig själv du inte känner igen. Det är givetvis ett större problem om du vet att någon vill dig illa, men vi måste alla använda sunt förnuft och vara införstådda med att information kan vändas emot oss. Vi bör ställa oss frågan: Behöver alla prylar vara uppkopplade hela tiden? säger Andreas Jacobsson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando