Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Designstudenter hjälper Region Skåne att utveckla mödrahälsovården

2018-06-07

Barnmorskor hanterar mängder av information om gravida, men dagens system saknar förutsättningar att dra nytta av all data. Med hjälp av digitala lösningar ska barnmorskorna få mer tid över till personliga möten. Studenter inom interaktionsdesign vid Malmö universitet hjälper Innovation Skåne att ta fram morgondagens digitala tjänster inom mödrahälsovården.

servicedesign_webb
Rebecka Wärulf, Johan Hultman, Igor Kovtun, Nathalie Strindlund och Robin Harnesk.

Ingen av de fem studenterna har egna erfarenheter av att skaffa barn, men på bara nio veckor har de lärt sig mycket om vad som händer kring den gravida kvinnan och hennes partner under en graviditet. Med post it-lappar har de kartlagt hela resan och tagit fram ett förslag på en digital tjänst som ska fungera som en följeslagare under graviditeten.

I tjänsten samlas viktig hälsoinformation, information om kommande möten och tester. Här finns också möjlighet att ställa frågor till barnmorskan inför ett möte, något som är svårt i dag.

digital tjänst för gravida

– Med den här lösningen har man all information samlad på ett ställe och kan dela den med sin partner. Som det är i dag får man informationen muntligt eller med sig hem på ett papper. Men det är lätt att glömma bort vad som sades och ett papper kan man bli av med, säger Nathalie Strindlund, som studerar kandidatprogrammet i interaktionsdesign vid Malmö universitet.

Kundens behov i centrum

Arbetet med den digitala tjänsten ingår i kursen inom service design, som handlar om att använda särskilda metoder för att utforma en tjänst utifrån kundens perspektiv och behov. För arbetet har de gjort intervjuer med en barnmorska och blivande eller nyblivna mammor.

– Barnmorskorna har uppgifter som för tankarna till gamla byråkratiska processer. En digital tjänst kan frigöra tid till personlig kontakt och ge en djupare relation till mamman, som får tillfälle att prata om sådant som hon är orolig för, säger Igor Kovtun, student inom interaktionsdesign.    

Samarbete med regionen

Studenterna har tagit fram lösningen i samarbete med Region Skåne och Innovation Skåne, som följt sju olika studentgrupper i deras arbete. Innovation Skåne arbetar just nu med en framtida graviditetstjänst som påminner om studenternas lösning.

Maria Bjerstam

– Det är väldigt intressant att få input från studenterna. Självklart ska vi använda deras insikter när vi jobbar vidare med helheten, säger Maria Bjerstam, innovation manager vid Innovation Skåne, som projektleder organisationens arbete med att ta fram digitala lösningar för gravida.

Viktigt med information

Studentgruppen har till exempel identifierat en period under graviditeten där det lätt uppstår ett informationsvakuum. Och information har under projektets gång visat sig väldigt viktigt, inte bara för det fysiska välmåendet utan även det psykiska.

– När det uppstår ett informationsgap är det lätt att mycket oro poppar upp. Deras förslag är att man försöker hitta ett sätt att portionera ut information på ett finurligt sätt, säger Maria Bjerstam.

Metodik med potential

Vid Innovation Skåne ser man tjänstedesign som en utvecklingsmetodik med stor potential.

– Jag tror att tjänstedesign kan hjälpa hälso- och sjukvården att förstå patientens resa. Jag kommer själv från insidan och kan säga att vi sällan har patientens hela perspektiv i fokus utan försöker lösa knutarna här och nu, säger Maria Bjerstam.

Rebecka Wärulf, student i interaktionsdesign, hoppas på att hitta delar av sin grupps förslag i en framtida graviditetstjänst.

– Det skulle vara kul för då blir det inte bara ett skolprojekt som hamnar längst bak i datorn, säger hon.

Text: Petra Olsson

Senast uppdaterad av Petra Olsson