Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Data och experiment visar vad användaren vill ha

2018-06-05

FORSKNING. Alla företag vill veta vad deras kunder vill ha. Forskaren Aleksander Fabijan undersöker hur mjukvaruföretag kan gå från slumpvis datainsamling till att genom experiment i stor skala förstå vad som verkligen ger mervärde till kunderna.

—  Alla företag har föreställningar om vad deras kunder vill ha. Men i 90 procent av fallen är vår intuition fel. För att kunna utveckla mjukvaruprodukter som ger något till användarna, måste vi bortse från intuitionen och förlita oss på trovärdig data, säger Aleksander Fabijan, doktorand vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet, som nu lägger fram avhandlingen Data Driven Software Development at Large Scale.

Aleksander Fabijan

Få datadrivna företag

Trots all forskning om att identifiera vad kunderna vill ha är det, enligt Aleksander Fabijan, bara ett fåtal mjukvaruföretag som lyckats bli datadrivna i en sådan omfattning de önskat.

Det finns många sätt för mjukvaruföretag  att ta reda på vad de ska satsa på: intervjuer, användarundersökningar, enkäter är några. I avhandlingen har Aleksander Fabijan fördjupat sig i en experimentell metod - hur experimenten utförs och i vilken omfattning. Under tre och ett halvt år forskade han på företag verksamma inom allt från övervakningssystem och uppkopplade fordon till onlineföretag som jobbar med sökmotorer och mobila appar.

—Många företag tror att man måste göra stora förändringar för att få stor effekt, men experiment med små skillnader i hur en websida se ut eller i vilken ordning saker presenteras på sidan,  har visat sig ge stora vinster. Stora företag testar varje liten detalj för att förstå vad som verkligen ger användaren ett bättre innehåll, säger Aleksander Fabijan.

Storskaliga experiment

I avhandlingen presenteras en plattform för hur man kan experimentera i stor skala. Aleksander Fabijan visar också hur mjukvaruföretagen kan anta och utveckla formen för att kunna gå från enstaka till tusentals experiment. Vidare har han tagit fram riktlinjer för en experimentell metod som alla på företagen kan förstå och använda.
—  Skillnaden mot andra metoder är att du vid jämförande experiment får fram tillförlitlig och trovärdig statistik om vad som ger bäst effekt.
Med studien vill han visa att det är möjligt för mjukvaruföretag att bli datadrivna i stor skala.

Är experimenten bara ett sätt för stora företag att tjäna mer pengar?*
— Det finns förstås företag som vill maximera sin vinst. Men företagen jag arbetar med ser snarare till det långsiktiga värdet i att behålla kunderna som användare av företagets produkter. Användarna måste ha något ut av det, få en så bra upplevelse som möjligt. Syftet är ju att utveckla bättre mjukvaruprodukter och ge bättre service.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando