Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Berättelser om flykt visar hur hoppet överskrider gränser

2018-06-14

En ny avhandling från Malmö universitet undersöker hur det är att vara ensamkommande flyktingbarn och hur gränser påverkar livet.

Pouran Djampour

I debatten om flyktingar framträder ofta en förenklad bild av ensamkommande flyktingbarn. De framstår ofta som antingen utsatta, lögnare eller hjältar.

Pouran Djampour, doktorand vid Malmö universitet, har intervjuat nyanlända som har kommit till Sverige som ensamkommande barn för att få en bättre förståelse för deras resa och erfarenheter av det svenska asylsystemet. Resultaten presenteras i avhandlingen Borders crossing bodies: the stories of eight youth with experience of migrating.

– Syftet med studien har varit att ge en mer komplex bild jämfört med den förenklade beskrivning av flyktingbarn som vi ofta får genom medier och i politiska debatter. Genom att beskriva såväl vardagen som komplexiteten i deras liv vill jag visa att det finns flera sidor av berättelsen, säger Pouran Djampour, som disputerar i socialt arbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Konstruerade gränser

Snarare än att lyfta fram gränser som något fast och fixerat beskrivs nationsgränser som något som drabbar flyktingar.

– Jag ville skifta fokus från kroppar som korsar gränser till hur gränser korsar kroppar för att visa hur våldsamma nationsgränser kan vara. När vi inser att nationsgränser är konstruerade kan vi också lägga ansvaret på stater och regeringar snarare än på enskilda individer. Gränser är inte bestående, de förändras hela tiden. De är heller inte alltid fysiska. Sociala gränser kan existera mellan människor, till exempel när du nekas att vara med människan du älskar.

Berättelser om intimitet

Kärlek är en viktig del av avhandlingen och ett helt kapitel ägnas åt berättelser om intimitet. Här diskuterar Pouran Djampour hur kärlek är ett privilegium.

– Vi talar sällan om intimitet när det gäller flyktingar. Personerna jag intervjuade berättade inte bara om romantisk kärlek, utan även om kärlek till sig själva, till familjen och en större gemenskap. När vi pratar om att hitta kärleken via dejtingappar är det viktigt att komma ihåg vem som har privilegiet att konsumera kärlek på löpande band. Vissa av oss har valmöjligheter och kan uppleva kärlek, medan många av dem jag intervjuade var tvungna att bevisa sin kärlek. Att återförenas med personen de älskade låg i statens händer, säger hon.

Gjorde motstånd

Den viktigaste delen av forskningen handlar om motstånd. Intervjupersonerna delade med sig av historier om hur de gjorde motstånd mot gränser, migrationsmyndigheter och fördomar. Framför allt så beskrev de hur de hoppades på en bättre framtid, trots dåliga utsikter.

– Hoppet har kraft att överskrida gränser. Som asylsökande är du ofta begränsad på många olika sätt. Du ska inte förflytta dig, du ska vara lydig och ängslig, men när du vågar hoppas och drömmer om en framtid så förlängs kroppen bortom alla begränsande barriärer, säger Pouran Djampour.

Text: Maya Acharya

Senast uppdaterad av Petra Olsson