Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetsmarknadsprojekt i Malmö finansieras av arbetslöshet

2018-02-26

Hur ser arbetet med integration ut i Malmö? Det skriver Malin Mc Glinn om, doktorand vid Malmö universitet, i sin avhandling i vilken hon har följt arbetsmarknadsprojekt i Malmö. En av hennes slutsatser är att de här projekten framförallt fungerar för att projektledare och konsulter får jobb snarare än att de arbetslösa projektdeltagarna får det.

För att kunna finansiera arbetsmarknadsprojekten i Malmö som Malin Mc Glinn studerat så används pengar från olika aktivitets- och försörjningsstöd som arbetssökande personer har. Dessa pengar används sedan som medfinansiering, vilket krävs för att få tillgång till ytterligare finansiellt medel från Europeiska socialfonden, ESF.

Projekten beroende av arbetslösa
Syftet för Malin Mc Glinn har inte varit att se hur många som får jobb eller inte. Hon har istället studerat arbetsmarknadsprojekten för få en uppfattning i hur integration görs i Malmö. Det hon har upptäckt är nedslående.

– Eftersom man behöver personer för att kunna få tillgång till ett projekt så behövs det att någon går på försörjningsstöd. Så utan människor på försörjningsstöd kan du inte ha ett projekt. Men projekten syftar till att eliminera människor som går på försörjningsstöd men hade man inte haft dem hade man heller inte kunnat ha projekten, säger Malin Mc Glinn.

Skapas en stor ekonomi
Projekten som undersökts har lett till jobb, men inte nödvändigtvis till de arbetssökande som ingår i projekten.

– Jag har väl kommit fram till att de här projekten fungerar för vissa projektdeltagare i dem termerna att deltagare ibland får jobb men framförallt fungerar de här projekten för att de ger en väldig massa projektledare och konsulter arbete. Det skapas en jättestor ekonomi kring det här som fungerar även om projektdeltagarna inte får jobb.

Malin Mc Glinn vill ändå betona att tanken med projekten i grunden är god men att det snarare blir en form av medlidande istället för att hjälpa på riktigt.

På fredag den 2 mars lägger Malin Mc Glinn fram sin doktorsavhandling Translating neoliberalism: The European Social Fund and the Governing of unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden.

Text: Joakim Hugoson

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson