Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Appar hjälper dig sköta din hälsa

2018-01-12

FORSKNING. Appar och armband som mäter dina värden och hjälper dig hantera din sjukdom. Tekniska hjälpmedel kan bli ett värdefullt komplement till det personliga mötet med läkaren.

Med så kallad smart hälsa avses uppkopplade enheter som hjälper dig sköta din sjukdom eller talar om när du ska dra ner på takten i motionsspåret. Det kan vara appar, smarta klockor, pulsband eller telefoner som kan hantera och analysera data.
Nancy Russo

Nancy Russo

— I viss utsträckning kan du med modern teknologi övervaka din hälsa själv. Du kan göra dagliga mätningar själv och behöver inte gå till vårdcentralen lika ofta, vilket också avlastar sjukvården, säger Nancy Russo, universitetslektor vid forskningscentrumet Internet of Things and People vid Malmö universitet.

En astmatiker kan få rådet att hålla sig inomhus på grund av höga luftföroreningar en viss dag, en diabetiker få hjälp att reglera sin insulindos eller en anhörig larmas om mamma glömt att ta sin medicin.
— Google har t ex utvecklat en kontaktlins som kan mäta din glukosnivå och överföra den till en mobil enhet hos din vårdgivare. På så vis kan personen få veta om det är dags för en insulinspruta. Och det är förstås trevligare att få veta det via en kontaktlins, som du kanske ändå bär, än behöva sticka dig i fingret flera gånger om dagen, säger Nancy Russo.

Kan vara hjälp till läkaren

Vid läkarbesök kan den data som patienten lagrat i sin enhet vara ett bra underlag för doktorn som ska skriva ut ny medicin eller besluta om fortsatt behandling.
Men teknologin kan också användas för friskvård eller för att aktivera äldre. Nancy Russo nämner den digitala tipspromenaden Walk the Ward som utvecklades av kollegan Jeanette Eriksson för sjukvården.
— Tanken med den är att uppmuntra till rörelse när man är inlagd, vilket är väldigt viktigt. Det har också en fin social aspekt mellan patienter. Det tar inte sjukhuspersonalens tid i anspråk och patienterna blir inte uttråkade, säger Nancy Russo

Patientsäkerheten viktig

Smart hälsa har ökat kraftigt de senaste decennierna, men har avstannat något på grund av säkerhetsaspekten.
— Det finns en oro för att data ska hackas och hamna i orätta händer. Patientsäkerheten är förstås väldigt viktig.
Det finns enligt Nancy Russo vissa farhågor om att tillgången till ständig hälsoinformation, tvärtemot vad som är tanken, snarare skapar en oro som gör att fler går till doktorn. Appar har förstås inte heller samma helhetssyn som en läkare utan är inriktad på en viss sjukdom.
— Digitala enheter kan aldrig ersätta mötet med en läkare. Men på sikt tror jag smart hälsa blir standard som ett komplement, att relevant information skickas till läkaren som agerar därefter, säger Nancy Russo.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando