Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Antagna ökar för tredje året i rad

2018-07-18

Antalet antagna till Malmö universitetet ökar jämfört med förra hösten och ligger procentuellt över rikssnittet. För att komma in på tandläkarutbildningen och programmet grafisk design krävs fortsatt toppbetyg. Det är även hård konkurrens för att komma in på vissa kurser, till exempel Creative Writing.

Studenter på Niagara

Antalet antagna till höstterminen 2018 är 15 137, efter att första antagningsbeskeden skickats ut av Universitets- och högskolerådet, UHR. Det är 3 procent fler än hösten 2017 och andra året i rad som antalet antagna till kurser ökar.

Totalt ökar antalet antagna till universitet och högskolor i Sverige med 2,2 procent. Antalet behöriga sökande och behöriga förshandssökande till Malmö universitet har, liksom i övriga landet, minskat.

Utbildningar med hög konkurrens

Det krävs fortfarande toppbetyg, meritvärde över 20,0, för att komma in på tandläkarutbildningen och programmet för grafisk design. Bland kurserna med hög konkurrens finns bland annat Character Design, Creative Writing II samt Grafisk design och medier.

De populäraste utbildningarna på Malmö universitet, sett till antalet reserver, är socionomprogrammet, kriminologiprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Den 27 juli är sista svarsdag för antagningsbeskedet för första urvalet. Den 2 augusti kommer det andra antagningsbeskedet då reserverna får besked om de kommit in på sökt utbildning. 

Sök i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik från Malmö universitet 

Text: Sarah Stancs

Senast uppdaterad av Sarah Stancs