Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ansökan till polisutbildningen öppnar - Malmö ny studieort

2018-05-09

Måndagen den 14 maj öppnar ansökan till polisutbildningen. För första gången är det möjligt att söka utbildningen i Malmö. Våren 2019 kommer det att finnas plats för 96 polisstudenter vid Malmö universitet och ytterligare 96 platser till höstterminen. På universitetet är förberedelserna inför den nya utbildningen nu i full gång.

Caroline Mellgren– Vi har väldigt goda förutsättningar för att skapa en polisutbildning med hög kvalitet. Det finns mycket kunskap på Malmö universitet som har direkt koppling till polisens arbete. Vi har till exempel gedigen forskning inom brottsprevention, trygghetsskapande arbete och kriminalitet bland unga. Dessutom har vi ett välfungerande samarbete med polisen inom både utbildning och forskning, säger Caroline Mellgren, föreståndare för polisutbildningen vid Malmö universitet.

Ökad synlighet i staden 

Första terminen på utbildningen består i huvudsak av teoretiska kurser, men studenterna kommer även få öva sig i vissa färdighetsmoment som polisiär konflikthantering. Under de teoretiska kurserna bär studenterna civila kläder.

– Termin två får de sina uniformer, vilket innebär att de blir synliga i olika utbildningssammanhang. Polisstudenter bär alltid en orange väst med texten ”utbildning” över sin uniform för att det ska gå att skilja på dem och poliser i tjänst, säger Caroline Mellgren.

Polislärarna bär uniform och de kommer att synas i och runt universitetets byggnader. Även fler polisfordon kommer att synas runt om i staden, i synnerhet i anslutning till universitetet. 

Förberedelserna i full gång

Flera processer drivs samtidigt för att förbereda utbildningsstarten i januari, bland annat rekrytering av lärare. En större pågående process är att få fram lämpliga speciallokaler som till exempel kriminaltekniska laborationslokaler, skjutbanor och olika träningsmiljöer. 

Vidareutbildning för poliser

Malmö universitet erbjuder redan idag skräddarsydda vidareutbildningskurser inom kriminologi, polisvetenskap och brottsprevention. På sikt kommer detta utvecklas. 

Text: Carolin Lind

Senast uppdaterad av Carolin Lind