Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Smart kemi möjliggör högkänslig spårning av virus

2017-11-29

Forskaren och doktoranden Sing Yee Yeung, verksam vid Biofilms - Research Center for Biointerfaces, har tillsammans med ett forskarlag från Tyskland under professor Börje Sellergrens ledning, utvecklat molekyltunna filmer som uppför sig som levande cellers membran. Forskarna har använt tekniken för att detektera extremt små mängder av virus.  

Resultaten redovisas i artikeln ” Reversible Self-Assembled Monolayers (rSAM:s): Adaptable Surfaces for Enhanced Multivalent Interactions and Ultrasensitive Virus Detection” som en av endast 200 årligen publicerade artiklar i den ansedda tidskriften ACS Central Science.

Sing Yee Yeung har valt att fokusera specifikt på influensavirus. De senaste årens allvarliga pandemier har satt strålkastarljuset på behovet av snabba, enkla och pålitliga sätt att upptäcka virus så att vaccin och andra effektiva läkemedel kan tas fram i tid.
– Det är en av metodens främsta förtjänster. Att det krävs en mycket liten koncentration av viruset för att upptäcka det, säger Sing Yee Yeung.

Kan styra egenskaper

Ett SAM, Self-Assembled Monolayer, är ett cirka 2-5 nanometer tunt tvådimensionellt lager där alla molekyler är orienterade i en bestämd riktning. Sing Yee Yeung och hennes forskarkollegor har lyckats skapa sådana lager som har den exklusiva egenskapen att de kan styras att snabbt fästa eller lossna från en yta som svar på en pH-förändring. Därav r som i reversibelt i rSAM.
– Man kan få molekylerna att släppa eller fästa med en enkel pH-justering. Det blir som en magnet, säger Sing Yee Yeung.

Så här fungerar det

Vid ett förhöjt pH-värde är ytan - i det här fallet en belagd guldyta - negativt laddad och rSAM-molekylerna positivt laddade. Då söker de varandra. Vid ett lågt pH-värde, som i en sur lösning, förlorar ytan sin laddning och rSAM-lagret lossnar.

Det rSAM-lagret gör, är att det fungerar som en brygga mellan viruset och guldytan. Bryggan är dynamisk och dess molekyler kan röra sig parallellt med ytan. Detta underlättar för viruset att fästa och utveckla många kontaktpunkter som tillsammans åstadkommer en stark bindning.
– Vår metod är robust men ligger samtidigt nära verkligheten, säger Sing Yee Yeung.

Börje Sellergren tycker det är roligt att en teknik som de har jobbat med i snart 20 år nu bär frukt och blir uppmärksammad på det här viset.
– Detta är en praktisk metod att efterlikna cellmembranets egenskaper, som jag tror kan få en bred användning, särskilt inom biosensorer och läkemedelsutveckling, säger han.

Text: Magnus Erlandsson

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann