Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Borgmästare och världsauktoritet hedersdoktorer

2017-09-22

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola har utsett Kent Andersson för promovering vid lärosätets årshögtid den 20 oktober 2017. Vid årshögtiden promoveras även Richard Ohrbach till hedersdoktor. Båda har inom sina skilda verksamhetsområden på varsin sida om Atlanten haft stor inverkan på utvecklingen av fakulteten.

Kent Andersson, heltidspolitiker sedan 1984, har under många år haft en nära anknytning till Odontologiska fakulteten. Det började för drygt 50 år sedan då han var patient, år 2010 tillträdde Kent Andersson rollen som ordförande för fakultetsstyrelsen, en position han med föredöme upprätthöll fram till 2015. Dessförinnan var han vice ordförande i Malmö högskolas styrelse 2000-2010. Åren i fakultetsstyrelsen ledde till att fakulteten drog fördel av hans starka nätverk och kunskap kring utvecklingen av Malmö. Under Kent Anderssons ledning var sammanträden alltid välorganiserade och professionella med en positiv och konstruktiv stämning.

Oöverträffad värd

I motiveringen hänvisas även till Kent Anderssons symboliska roll som borgmästare, och lyder: "I denna roll är han tillsammans med hustrun Monica Blomberg en oöverträffad värd vid tillställningar i Rådhuset, där de tillsammans representerar Malmö stad. Genom åren har många nationella och internationella besökare vid den Odontologiska fakulteten kommit i åtnjutande av Kent Anderssons och hustruns värdskap". 

Symbol för förändring

– Det är oerhört hedrande att få ta del av den här uppskattningen och att de har utsett mig, säger Kent Andersson. OD har alltid varit en symbol för förändring från arbetarstad till kunskapsstad. Det har nog alltid varit ett lyckligt äktenskap mellan Tandvårdshögskolan och Malmö. Väldigt många malmöbor har passerat och har en relation till OD.
Med uppdrag i flera av Malmö stads nämnder och sedan 2010 som borgmästare har Kent Andersson utmärkt sig som en god ambassadör för Odontologiska fakulteten. I motiveringen skriver fakulteten att Kent Andersson är en mycket värdig mottagare av ett hedersdoktorat.

Världsauktoritet inom smärta 

Richard Ohrbach är professor och forskningschef vid Center for TMD and Facial Pain på Departement of Oral Diagnostic Sciences, School of Dental Medicine, University at Buffalo. TMD är ett samlingsnamn för käkfunktionsstörningar och orofacial smärta, det vill säga smärta i käkar, ansikte och tinning.

Ohrbach har under flera decennier samarbetat med såväl forskare som lärare vid olika delar av fakulteten. Han har deltagit i en rad olika forskningsprojekt vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktionsstörning. Dessa projekt har bland annat fokuserat på diagnostik och bedömning av olika smärttillstånd, samt orsaksmekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta.

Mångårigt och betydelsefullt samarbete

Ohrbachs samarbete med Malmö högskola har varit framgångsrikt och bland annat resulterat i ett diagnostiskt verktyg som tillförlitligt identifierar patienter med käkfunktionsstörningar i befolkningen. Utöver detta har han varit inblandad i doktorandutbildningen där han har delat med sig av sin kunskap i form av föreläsningar och seminarium.

I motiveringen poängteras Richard Ohrbachs betydande roll för forskningen vid Odontologiska fakulteten: “His knowledge and advice has been of major importance for the development of orofacial pain research at Malmö University/…/His research has contributed significantly to our understanding of the diagnosis and assessment of orofacial pain from a biobehavioural perspective”.

Text: Kajsa Langer och Johan Portland

Senast uppdaterad av Johan Portland