Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ökat samarbete bidrar till samhällsnyttan

2017-05-12

SAMVERKAN. Att samarbeta med företag gynnar både forskningen och studenterna på Malmö högskola, men också Malmö stad och hela Skåne. Det menar Tautgirdas Ruzgas, professor vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces på Malmö högskola. I början av året gick han in som minoritetsägare i ett nystartat företag som utvecklar en internetuppkopplad mätare för diabetiker. 

Tautgiras-Ruzgas-prof-HS_we– Jag vill forska och utbilda nära verkligheten. Jag tycker att varje seniorforskare borde engagera sig i samverkan med företag, för att omvandla sin erfarenhet och sina forskningsresultat till samhällsnytta. Men det är också viktigt att göra linjen tydlig mellan vad som är Malmö högskolas intressen och vad som är företagens, säger Tautgirdas Ruzgas och tillägger:

– Vi måste försöka etablera fler företag och industrier som är kunskaps- eller vetenskapsbaserade. Jag vill ha tillväxt i regionen och menar att vi måste hjälpa Malmö och Skåne att växa! För närvarande för vi diskussioner med flera aktörer för att se vilka möjligheter det finns för att etablera ett sensorkluster i Skåne.

Grannen Medeon

Det företag som Tautgirdas Ruzgas är involverad i heter Innovosens och drivs av Sirisha Adimatyam, it-ingenjör med bas på Medeon. Att hon sitter just på Medeon är en av förklaringarna till att samarbetet med Malmö högskola blev av.

Medeon ligger nämligen vägg i vägg med huset Forskaren, som rymmer Biofilms – Research Center for Biointerfaces, på Per Albin Hanssons väg. Utbytet mellan företagare och forskare sker dels naturligt, till exempel i Medeons lunchmatsal, dels via en gemensam samverkanskultur och rutiner som ständigt utvecklas.

– Flytten till Forskaren har betytt mycket för oss. Här finns en stor nyfikenhet som inbjuder till diskussioner och möten. Det är otroligt motiverande att finnas i den här miljön, speciellt för studenterna, säger Tautgirdas Ruzgas.

Hjälpa diabetespatienter

Sirisha Adimatyam tog kontakt med Tautgirdas Ruzgas för drygt ett halvår sedan. I det läget involverades även professor Anthony Turner från Linköpings Universitet, en erfaren forskare inom biosensorer och diabetes.

De gemensamma diskussionerna ledde fram till idén om att ta fram en mätare som ska hjälpa diabetespatienter att göra en mer precis kvantifiering av sjukdomen. Via en app, som ska vara kopplad till mätaren, ska patienterna bland annat kunna få råd om hur de bättre kan reglera sitt matintag. Både Tautgirdas Ruzgas och Anthony Turner valde att gå in som minoritetsägare, den sistnämnde utsågs till styrelseordförande.

Snabbast växande sjukdomen

– Diabetes är vår snabbast växande sjukdom och det finns ingen ännu känd metod för att bota den. Jag har ägnat merparten av min forskarkarriär åt att hjälpa människor hantera diabetes men det finns fortfarande mycket kvar att göra, vilket driver mig framåt och gjorde mig intresserad av att vara med i satsningen kring Innovosens, säger Anthony Turner och fortsätter:

– Min förhoppning är att vi via den här satsningen på sikt ska kunna introducera helt nya hjälpmedel, så att patienterna ska kunna hantera och kontrollera sin diabetes bättre än i dag. Jag hoppas också på ett fortsatt väl fungerande samarbete mellan våra båda lärosäten, så att vi tydligt kan visa att vetenskaplig forskning verkligen kan bidra till samhällsnyttan, avslutar han. 

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Helena Smitt