Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Människan viktig kugge för hållbart byggande

2017-11-06

FORSKNING. Tekniska lösningar räcker inte för att minska energiförbrukningen i våra hus. Våra vanor som boende spelar också en stor roll. Ett forskningsprojekt ska ta fram en modell som även väger in den mänskliga faktorn i hållbart byggande.

—  Hur energisnålt och miljömedvetet vi än bygger kommer man bara till en viss gräns med hjälp av tekniska lösningar. Det finns studier som visar att energianvändningen i bostäder kan variera flera hundra procent enbart beroende på de boendes beteende. Människan måste med i processen, säger Kristian Stålne, universitetslektor vid Malmö högskola.
Kristian StålneTillsammans med kollegan Yujing Li och forskare från Lunds universitet ingår han i ett tvärvetenskapligt fyraårigt projekt, PEIRE, som stöds av forskningsrådet Formas och Energimyndigheten. I bakgrunden finns de uppsatta målen att halvera energiförbrukningen i Sverige till 2050.
— Om byggnaden är ett system, måste vi även förstå hur vi som människor ingår detta system. Det är något som byggsektorn uppmärksammar allt mer. Mycket av dagens bostadsbestånd är kvar även 2050, inklusive en stor del av miljonprogrammen. Och det finns tekniska begränsningar kring vad man kan göra med miljonprogrammen, säger Kristian Stålne.

Intervjuer om vanor

Det första året har forskare från olika specialområden gjort avancerade mätningar med olika typer av sensorer av inomhusmiljön i tio lägenheter om allt från ljus, ljud och buller till temperatur, koldioxid, fukt och luftpartiklar. De har också intervjuat lägenhetsinnehavarna och samlat in enkäter i fastigheten - ett miljonprogram i Lund som håller på att renoveras  - om deras vanor och vad som får dem att trivas och må bra. De tekniska mätningarna visade på stora skillnader mellan likvärdiga lägenheter.
Skillnader i beteende och energianvändning kan enligt Stålne handla om både kunskap om hur t ex värme- och ventilationssystem fungerar till invanda beteenden, t ex hur ofta och hur länge man öppnar sina fönster. Byggnaden påverkar hur människor mår, men människan påverkar samtidigt hur byggnaden fungerar.

Olika behov

— Man kanske vädrar fast elementet är på för fullt. Husproducenter utgår från att folk agerar optimalt, men så är det inte. Folk har också olika preferenser och behov där vissa vill ha varmt inomhus medan andra vill ha svalare, säger Kristian Stålne.
I vinter görs uppföljande intervjuer med de boende: Har renoveringen gjort inomhusmiljön bättre? I projektet ingår att presentera en modell som väger in både aspekter av inomhusmiljön och den mänskliga faktorn. Denna ska ge en bättre förståelse för hur människor och byggsystem interagerar och påverkar inomhusmiljön och energiförbrukningen samtidigt.
— En modell som får ner energiförbrukningen men också väger in vad som skapar välmående, säger Kristian Stålne.

 

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando