Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Låt gråskalorna synas i klassrummet!

2017-09-07

FORSKNING: Naturvetenskap är inte svartvit - låt därför gråskalorna synas! Uppmaningen kommer från Lotta Leden, doktorand vid Malmö högskola. I hennes avhandling får traditionell undervisning ge plats åt diskussioner i klassrummet.

Ett svartvitt rutmönster omger avhandlingen och symboliserar den traditionella synen på naturvetenskap. Den bygger på föreställningen att världen är uppbyggd av motsatser rätt eller fel, svart eller vitt.

– Det återspeglas också i undervisningen som ofta är starkt faktafokuserad, säger Lotta Leden. Men i själva verket utgår naturvetenskap från olika tolkningar som utkristalliserats under en längre tid. Det som betraktas som sanning idag kan revideras, utvecklas eller till och med kullkastas imorgon.

Lotta-Leden_liten 

Naturvetenskapernas karaktär
Som doktorand har hon fördjupat sig i ämnet naturvetenskapernas karaktär – vad naturvetenskap innefattar, hur, varför och för vem den förmedlas.

Men hur stora är möjligheterna för dagens NO-lärare, att öppna upp för denna typ av diskussion i klassrummet? I studien, som ligger till grund för Lotta Ledens avhandling, har hon följt sex lärare under tre år. Med hjälp av enkäter, intervjuer och gruppsamtal har hon kartlagt de möjlighet och svårigheter lärarna möter när de försöker ta upp diskussioner om naturvetenskapens karaktär i undervisningen.

– I början medgav en del lärare att detta var lite nytt för dem. Det finns fortfarande starka traditioner som säger att undervisningen ska innehålla ett tungt paket av fakta som lärarna förväntas förmedla.

I samband med laborationer, och i diskussioner om nya forskningsrön, fanns dock tillfällen då lärarna ansåg att det var naturligt att föra in nya tänkesätt.

Utmanar både lärarna och eleverna
Lotta Leden är medveten om att ämnet naturvetenskapernas karaktär utmanar både lärare och elever i deras respektive roller.

– Det kan säkert kännas obehagligt när läraren inte längre sitter inne med alla svar. De elever, som känt sig duktiga för att de lyckats plugga in fakta, kanske också får mindre uppmärksamhet. Samtidigt kan man öppna upp för andra elever, som föredrar att diskutera. Därmed skulle NO-ämnet kunna bli mer inkluderande.

Text: Kerstin Weman Thornell

Senast uppdaterad av Helena Smitt