Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarstudent utsedd att leda studentpolitik på nationell nivå

2017-05-16

STUDENT. Sveriges förenade studentkårer, SFS, har utsett studenten Charlotta Tjärdahl till ordförande. I och med förtroendeuppdraget blir hon den främsta företrädaren för alla Sveriges studenter.

Charlotta Tjärdahl Pressbild: SFSCharlotta Tjärdahl började sin bana inom studentpolitiken i Studentkåren Malmös fullmäktige och sedan som ideell styrelseledamot. Hon valdes senare in som vice ordförande och blev sedan tillförordnad ordförande för kåren. Sedan juni 2016 har hon varit vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer och arbetat med studentpolitiska frågor på nationell nivå.

– Jag kan inte sitta still när jag ser att något kan göras på ett bättre sätt. Som student känner jag en oerhörd vilja att driva på förbättringar inom utbildningen och på så sätt också att bidra till en bättre värld.

Studieuppehåll från lärarutbildningen

Just nu har Charlotta Tjärdahl studieuppehåll från sina studier till gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och engelska för att ägna sig åt politiken helhjärtat. Hon har ett års studier kvar tills hon kan ta ut sin lärarexamen och att välja politiken framför lärarrollen i klassrummet är inte självklart.

– Jag ser inte på karriär som något statiskt, så det ena uteslutet inte det andra. Det är oerhört berikande för min roll som lärare att nu arbeta som ordförande för SFS, säger Charlotta Tjärdahl.

Brinner för ökad utbildningskvalitet och studentinflytande 

Som ordförande är det framför allt frågor om utbildningskvalitet, studentinflytandet över utbildningarna och en utveckling av högskolepedagogiken som Charlotta Tjärdahl vill driva. 

– Jag brinner också för att alla som vill komma in i högre utbildning ska kunna det och att studenterna ges de verktyg som behövs för att kunna genomföra sin utbildning. 

– Studenter är den största kunskapsbärande funktionen i samhället. Det är därför viktigt att utbildning länkas samman med forskningen och sker i samverkan med övriga samhället, avslutar Charlotta Tjärdahl. 

Text: Ida Rosqvist

Senast uppdaterad av Helena Smitt