Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inställd antagning till Receptarieprogrammet

2017-06-30

UTBILDNING. Högskolan ställer in årets antagning till Receptarieprogrammet. Studenter som redan går på programmet påverkas inte. 

Idag har rektor Kerstin Tham fattat beslut om att ställa in årets antagning till Receptarieprogrammet vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Bakgrunden till beslutet handlar om så kallad "överproduktion" av studenter, att fler studenter utbildas än vad högskolan får betalt för.
– Det är ett väldigt tråkigt beslut eftersom det är en eftertraktad utbildning, men när vi har tittat på olika scenarier tillsammans med fakultetens och högskolans ledning har det här varit den minst dåliga lösningen för fakulteten som helhet, säger Zoltan Blum, prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap.

Studenter som redan går programmet påverkas inte

De studenter som redan går Receptarieprogrammet påverkas inte, och högskolan garanterar att de ska kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet. Studenter som har sökt till utbildningen under våren får besked om den inställda antagningen via antagning.se. Har de haft Receptarieprogrammet som förstahandsval prioriteras deras andrahandsval istället. 

Text: Johanna Svensson

Senast uppdaterad av Helena Smitt