Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inställd antagning för kandidatprogrammet i socialpsykiatri

2017-11-17

UTBILDNING. Högskolan ställer in antagningen till kandidatprogrammet i socialpsykiatri från och med höstterminen 2018. Studenter som redan går på programmet påverkas inte. 

Dekan Anders Kottorp har fattat beslut om att ställa in antagningen till kandidatprogrammet i socialpsykiatri vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Bakgrunden till beslutet handlar om så kallad "överproduktion" av studenter, att fler studenter utbildas än vad fakulteten får betalt för.

– Det är mycket tråkigt att fatta detta beslut men det var nödvändigt eftersom fakulteten redan har en ansträngd ekonomisk situation för grundutbildningen och en överproduktion skulle innebära ytterligare underskott för verksamheten, säger Anders Kottorp.

Studenter som redan går programmet påverkas inte

De studenter som redan går på programmet påverkas inte och högskolan garanterar att de ska kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet. 

Kontaktperson vid frågor är Anders Kottorp, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Senast uppdaterad av Carolin Lind