Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsprojekt om en ny idé för Europa

2017-12-19

FORSKNING. En ny europeisk idé som tar hänsyn till nationella skillnader och speglar Europas globala ansvar. Det är ett av målen för ett europeiskt forskningsprojekt kring synen på migration i olika länder.

NoVaMigra – Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis stöds av EU-kommission genom Horizon2020 och involverar lärosäten i åtta europeiska länder. Bakgrunden är hur händelser som finanskris, Brexit, framväxten av populistiska rörelser och inte minst flyktingkrisen, ökat ifrågasättandet av de fundamentala principerna för ett enat Europa.

Brigitte Suter

 

Brigitte Suter

Återförena Europa

Det finns, enligt projektbeskrivningen, ett brådskande behov av att stabilisera och återförena Europa på grundval av gemensamma normer och värderingar.
— Vissa länder uppfattar mänskliga rättigheter som del av den nationella identiteten. Länder med mer nationalistiska värderingar ser det mer som något som kommer utifrån, från EU, säger Brigitte Suter, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, som ansvarar för den svenska studien.

Projektet fokuserar på tre mål:

  • att förstå vilka olika värderingar och normer som finns i olika länder
  • hur dessa påverkar migration- och integrationsfrågorna
  • utveckla ett rättighetsbaserat och demokratiskt perspektiv för EU och dess medlemsländer. Ett perspektiv som både tar hänsyn till de nationella skillnader som kommer fram, men som också reflekterar över hur en ny europeisk idé som även speglar Europas globala ansvar kan se ut.

Jämför olika värderingar

Under tre år ska forskarna identifiera och jämföra olika samhällens värderingsagenter – t ex institutioner, organisationer, civilsamhället och kyrkan, och hur dessa arbetar med migrations- och integrationsfrågor.
— Ett konkret exempel är hur man i Sverige överför värderingar till nyanlända genom samhällsorienteringen i SFI. Mer övergripande kan vara hur man sprider opinion i migrations- och integrationsdebatten. Polen har väldigt få invandrare men har ändå grupper som är väldigt aktiva mot invandring, säger Brigitte Suter.
För den europeiska jämförelsen ska hon nu kartlägga vilka värderingar som är rådande och hur dessa överförs inom landet, i exempelvis skolor och föreningar men också på språkkurser för invandrare. Hon ska också besöka flyktingläger för att följa den introduktion till Sverige som Migrationsverket ger på plats.
— Vilka värderingar som anses vara viktiga att överföra till nyanlända, t ex om jämlikhet och yttrandefrihet, säger en hel del om hur vi ser på oss själva, säger Brigitte Suter.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Charlotte Orban