Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskola i specialpedagogik får 40 miljoner

2017-11-02

FORSKNING: Vetenskapsrådet anslår närmare 40 miljoner till en ny forskarskola för lärarutbildare på Malmö högskola/universitet. Nio doktorander anställs vilket innebär en väsentlig förstärkning av forskningen inom specialpedagogik.

Huvudsökande och forskningsledare är professor Mona Holmqvist, Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola/universitet.
Mona-Holmqvist_ny_liten- Att få en så stor summa för forskning är hisnande, säger Mona Holmqvist. Det är knappt man vågar tro på det även efter beskedet. Jag har sökt och fått pengar tidigare från Vetenskapsrådet, VR, men det har aldrig handlat om de beloppen. Detta kommer innebära en rejäl skjuts för att öka kompetensen av specialpedagogik bland lärarutbildare.

Forskare från fyra lärosäten

Förutom Malmö högskola/universitet, huvudlärosäte, ingår forskare från Högskolan i Kristianstad, Karolinska institutet och Linnéuniversitet i forskarskolan. Doktoranderna kommer att examineras vid Malmö universitet eller Linnéuniversitetet som båda har examensrättigheter i pedagogik/ specialpedagogik.

Holmqvist menar att specialpedagogik är ett område som verkligen behöver både fördjupade kunskaper och förstärkning.
I ansökan kan man läsa att mer än hälften av alla speciallärare och specialpedagoger i Sverige kommer att gå i pension inom tio år och att det finns ett akut behov av disputerade lärarutbildare i specialpedagogik.

Rör elever som inte får hjälp

- Ytterst handlar det om alla elever som dagligen går till skolan utan att få den hjälp de skulle behöva eller elever som bara stannar hemma, säger Mona Holmqvist. Det handlar inte om ovilja utan om okunskap, men så här kan vi inte ha det i ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Ett mål med den nya forskarskolan är att bidra med ny kunskap om hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av extra anpassning, läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd m.fl. få en mer gynnsam utveckling i skolan?

-Ett område som vi särskilt kommer att uppmärksamma är elever med neuropsykiatrisk diagnos/autismspektrumtillstånd eftersom regeringen föreslagit en förstärkning av detta inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen och att det finns en brist av denna kompetens inom högskolan, säger Mona Holmqvist. Här kommer forskarskolan ha stark koppling till professor Sven Bölte och hans kompetenscentrum på Karolinska institutet.  

Ytterligare ett mål

Ett annat mål med forskarskolan är att förse lärarutbildningarna med fler forskare i specialpedagogik som kan undervisa inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen och i lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga delar. Modeller för hur lärares kompetensutveckling kan stärkas inom det specialpedagogiska fältet kommer studeras inom forskarskolans ram.

Forskarskolan ska arbeta i fyra år och kurser kommer att ges på alla de inblandade lärosätena vid internat och genom digitala verktyg. Då doktoranderna blir färdiga med sina avhandlingar kommer resultaten även spridas till skolvärlden och andra universitet och högskolor. Förutom de nio doktoranderna som finansieras av forskarskolan kan även andra doktorander antas, förutsatt att dessa finansieras av sina lärosäten.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt