Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fler antagna till höstens utbildningar

2017-07-18

Nu har höstens studenter fått det första antagningsbeskedet. Antalet antagna till Malmö högskola ökar jämfört med förra hösten, men för att komma in på tandläkarutbildningen och programmet grafisk design krävs fortsatt toppbetyg.

Antagningssiffrorna

Antalet antagna till Malmö högskola höstterminen 2017 är 14 637, efter att första antagningsbeskeden skickats ut av Universitets- och högskolerådet, UHR. Det är två procent fler än hösten 2016.

Totalt i Sverige ökar antalet antagna till universitet och högskolor med 0,5 procent. Precis som förra hösten är det fler kvinnor, 62 procent, än män som antagits till utbildningar vid landets lärosäten.

Antalet behöriga sökande och behöriga förshandssökande till Malmö högskola har minskat.

Utbildningar med hög konkurrens

Det krävs fortfarande toppbetyg, meritvärde över 20,0, för att komma in på tandläkarutbildningen och programmet för grafisk design. Bland kurserna med hög konkurrens finns bland annat Grafisk design och medier,  Creative Writing II och CoDesign – design, participation, democracy.

De populäraste utbildningarna på Malmö högskola, sett till antalet reserver, är socionomprogrammet, kriminologiprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Den 28 juli är sista svarsdag för antagningsbeskedet för första urvalet. Den 3 augusti kommer det andra antagningsbeskedet, då reserverna får besked om de kommit in på sökt utbildning. 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Helena Smitt