Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fanfiction i internationellt forskningsprojekt

2017-11-27

FORSKNING: Hur utnyttja fanfiction och digitala verktyg för att stimulera mångspråkighet och interkulturellt lärande bland gymnasieungdomar? Malmö högskola/universitet och universitet i belgiska Flandern och Tyskland och fyra gymnasieskolor startar nu ett gemensamt EU-finansierat forskningsprojekt för att pröva nya innovativa vägar till lärande. 

Docent Shannon Sauro, Malmö högskola/universitet, och kollegor vid universiteten i Leuven och i Frankfurt är initiativtagare till det mångdimensionella forskningsprojektet. Ytterst handlar det om att stärka och dela kollaborativt lärandet i mångspråkiga och mångkulturella klassrum med hjälp av digitala verktyg och just fanfiction.
Utgångspunkten är berättelser i populärmedia som film och litteratur. Projektet vill få  gymnasieungdomar tvärs över land- och kulturgränser att skapa interaktiva berättelser via exempelvis Skype, snapchat, sms m.m. Det handlar också om att ta till vara och stimulera andraspråksinlärning

Tre universitet och fyra gymnasieskolor från de tre länderna är så kallade partners i detta EU-finansierade Erasmusprojekt som ska pågå fram till maj 2020. Forskarna och språklärarna på de inblandade gymnasieskolorna ska skapa, designa, värdera och sprida kunskaperna kring projektet.

shannon-sauro_liten-bild- Ett av våra mål är att utveckla innovativa läromedel, säger Shannon Sauro. Det handlar bland annat om att skapa en handbok för lärare, online handledning, workshops m.m.

-  Andra mål med projektet är att stödja och utveckla mångspråkighet. Första året börjar vi på engelska. Andra året kommer eleverna skriva på svenska, tyska och flamländska. Oavsett huvudspråk kommer eleverna även använda andra språk, nationella språk och egna modersmål för berättelserna, fortsätter Shannon Sauro. På det sättet hoppas vi även att det interkulturella lärandet och empatin och förståelsen mellan elever ökar.

- Ett tredje mål är att öka ungdomarnas och lärarnas digitala kunnande och användande.

Gynnnar språkutveckling

Genom tidigare forskning visar det sig att online fanfiction och interaktivt berättande är effektivt för språkutveckling.  

Shannon Sauro menar att förutom de inblandade ska även att andra universitet och gymnasieskolor  involveras. Under projektets gång kommer därför andra gymnasieskolor bjudas in för träning så att kunskaperna sprids som ringarna på vattnet.  

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt